برچسب: نشانه گذاری نظرات

سفارشی کردن نشانه گذاری html در نظرات

در حالت پیش فرض برای نمایش خروجی لیست کاملی از نظرات در پست ها و صفحات از تابع wp_list_comments() استفاده می کنیم. این تابع نمی تواند راهی را برای سفارشی کردن ارائه کند که نشانه گذاری های html تولید شده برای لیست نظرات نمایش دهد. برای نوشتن نشانه گذاری های خود در لیست نظرات می توانید خروجی تابع را به عنوان یه…

خواندن مقاله