برچسب: تصویر پست

قرار دادن تصاویر با Figure/Figcaption

قرار دادن تصاویر با Figure/Figcaption کد زیر را داخل فایل functions.php یا توابع پلاگین قرار بدید: function html5_insert_image($html, $id, $caption, $title, $align, $url) { $html5 = “<figure id=’post-$id media-$id’ class=’align-$align’>”; $html5 .= “<img src=’$url’ alt=’$title’ />”; if ($caption) { $html5 .= “<figcaption>$caption</figcaption>”; } $html5 .= “</figure>”; return $html5; } add_filter( ‘image_send_to_editor’, ‘html5_insert_image’, 10, 9 ); لینک منبع

خواندن مقاله