برچسب: آموزش

فروش در کسب و کار: سبک های یادگیری

گونه های یادگیری در ذهن انسان به چند دسته تقسیم می شوند که می توان آن ها را سبک های یادگیری نام گذاری کرد. استراتژی آموزش و شیوه یادگیری آن بسیار در این چرخه تاثیر گذار است، گرچه به نوع پیوند بستگی دارد یعنی مطلب ورودی ذهن باید قابل درک باشد.