اجرای یک حلقه بیرون از وردپرس

2
5

اجرای یک حلقه بیرون از وردپرس – Run a Loop Outside of WordPress

# شامل توابع اساسی وردپرس

<?php
  // Include WordPress
  define('WP_USE_THEMES', false);
  require('/server/path/to/your/wordpress/site/htdocs/blog/wp-blog-header.php');
  query_posts('showposts=1');
?>

# اجرای حلقه

<?php while (have_posts()): the_post(); ?>
   <h2><?php the_title(); ?></h2>
   <?php the_excerpt(); ?>
   <p><a href="<?php the_permalink(); ?>" class="red">Read more...</a></p>
<?php endwhile; ?>

شما می توانید هر فایل php را که خارج از وردپرسی که نصب کردید قرار دارد استفاده کنید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید