حذف ۲۸px پایین کشیدگی از نوار مدیریت

داخل فایل functions.php : add_action(‘get_header’, ‘my_filter_head’); function my_filter_head() { remove_action(‘wp_head’, ‘_admin_bar_bump_cb’); } به طور پیش فرض ، اگر شما به عنوان یک کاربر وردپرس وارد شده باشید نوار مدیریت رو مشاهده میکنید،استایل css ای شبیه به این که در سربرگ شما اجرا می شود(خروجی در تابع wp_head()): <style type=”text/css” media=”screen”> html { margin-top: 28px !important; […]

داخل فایل functions.php :

  add_action('get_header', 'my_filter_head');

  function my_filter_head() {
    remove_action('wp_head', '_admin_bar_bump_cb');
  }

به طور پیش فرض ، اگر شما به عنوان یک کاربر وردپرس وارد شده باشید نوار مدیریت رو مشاهده میکنید،استایل css ای شبیه به این که در سربرگ شما اجرا می شود(خروجی در تابع wp_head()):

<style type="text/css" media="screen">
	html { margin-top: 28px !important; }
	* html body { margin-top: 28px !important; }
</style>

این جریان به طور معمول یک مزیت محسوب میشود، مثل یک برجستگی ثابت که جزو بخش های سایت شما در نظر گرفته نمی شود اما همینطور می تواند به عنوان موقعیتی ثابت در نظر گرفته شود.با استفاده از کد بالا و برداشتن css نوار پوشش کمی بالای سایت شما ایجاد میکند.

لینک منبع