حذف دسته بندی خاص از حلقه

حذف دسته بندی خاص از حلقه – Remove Specific Categories From The Loop

<?php query_posts('cat=-3'); ?>

<?php if (have_posts()) : ?>

<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>

		<h3></h3>
		
		<p><?php the_time('F jS, Y') ?></p>

		<?php the_content(); ?>

<?php endwhile; ?>

 

با این کد شما شما دسته با آی دی “۳” رو از حلقه حذف میکنید برای اینکه بخواید چندن دسته رو از حلقه حذف کنید اونها رو با کاما از هم جدا کنید( برای مثال: cat=-1,-2 ).

خیلی مهم است بدانیم دیدگاه شما راجع به این مطلب چیست؟

avatar
  Subscribe  
Notify of