جلوگیری جستجو رباتها از ایندکس نتایج جستجو

کد زیر را داخل انتخابگر <head> از فایل header.php قرار بدید: <?php if(is_search()) { ?> <meta name=”robots” content=”noindex, nofollow” /> <?php }?>

کد زیر را داخل انتخابگر <head> از فایل header.php قرار بدید:

<?php if(is_search()) { ?>
   <meta name="robots" content="noindex, nofollow" /> 
<?php }?>