فروش در کسب و کار: عوامل انگیزشی به عنوان تقویت کننده

همه ما می­دانیم که تحسین یک انگیزش خوب است. یک تقویت کننده منجر به وقوع بیشتر یک عمل می­شود در حالیکه محرک انزجارآور، احتمال وقوع را کاهش می­دهد.

شما باید کارهای درست زیردستان­تان را شناسایی کنید و سپس او را تقویت نمایید. در اینجا، یک تحسین آشکار به خوبی مؤثر واقع می­شود. وقتی شما تحسین می­کنید، باید رفتار خوب را به صورت مشخص شناسایی کنید و باید توضیح دهید که چرا آن رفتار درست است. این کار نه تنها باعث می­شود که آنها احساس بهتری درباره آن داشته باشند، بلکه آنها برای ماندن در آن سطح، آن رفتار را به عنوان چالشی در نظر می­گیرند.

اجازه دهید که فروشنده ­ایی را مثال بزنیم که مهارتهای ارائه عالی دارد. بعد از یک ارائه خاص، شما مهارتهای خوب او را مشاهده می­کنید، به او یک پاسخ مثبت می­دهید، اما به هر دلیلی شما او را درباره جنبه خاصی از مهارتهایش، تحسین نکردید.

هر چند فروشنده از پاسخ مثبت شما احساس خوبی خواهد کرد اما احتمالاً دفعه بعد، کاهشی در عملکردش وجود خواهد داشت، شاید به این علت که او احساس می­کند که مهارتهای ارائه او مهم یا خوب نیستند.

خیلی مهم است بدانیم دیدگاه شما راجع به این مطلب چیست؟

avatar
  Subscribe  
Notify of