جی کوئری در قالب وردپرس

0
7

کد زیر را به فایل functions.php اضافه کنید:

if (!is_admin()) add_action("wp_enqueue_scripts", "my_jquery_enqueue", 11);
function my_jquery_enqueue() {
   wp_deregister_script('jquery');
   wp_register_script('jquery', "http" . ($_SERVER['SERVER_PORT'] == 443 ? "s" : "") . "://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js", false, null);
   wp_enqueue_script('jquery');
}

آدرس را با آدرسی جی کوئری که استفاده می کنید جایگزین کنید.

لینک منبع

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید