کد زیر رو داخل function.php قرار بدید

function get_ID_by_page_name($page_name) {
   global $wpdb;
   $page_name_id = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM $wpdb->posts WHERE post_name = '".$page_name."' AND post_type = 'page'");
   return $page_name_id;
}

حالا شما می توانید از تابع در قالب زمانی که نیاز به ای دی از یک صفحه یا پست خاص که فقط نام اون رو دارید استفاده کنید. به همین راحتی !

نمایش نظراتبستن نظرات

پیام بگذارید