این کد برای یافتن آی دی بالاترین والد از صفحه چایلد تو در تو می باشد.

<?php

if ($post->post_parent)	{
	$ancestors=get_post_ancestors($post->ID);
	$root=count($ancestors)-1;
	$parent = $ancestors[$root];
} else {
	$parent = $post->ID;
}

?>

$parent همون آی دی والد است . شما می تونید واسه مثال لیست صفحاتی که والدشو دارید رو با این آی دی چاپ کنید که تابعشم اینه wp_list_pages

نمایش نظراتبستن نظرات

پیام بگذارید