شما به راحتی کد زیر رو می تونید داخل فایل single.php قالب کپی کنید تا دکمه ی لایک فیسبوک برای شما فعال بشه محل قرار گیری این کد بستگی به شما داره که بخواین آخر حلقه پست قرار بدید یا اول حلقه .

<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=<?php echo rawurlencode(get_permalink()); ?>&amp;layout=standard&amp;show-faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" id="facebook-like"></iframe>
نمایش نظراتبستن نظرات

پیام بگذارید