تا به حال ، ما با متد هایی که شئ جی کوئری نامیده میشن رو در رو شدیم . برای مثال :


$( "h1" ).remove();

همین طور که بالا مشاهده میکنید اکثر متدهای جی کوئری به اشیاء جی کوئری ختم می شوند.میتوان گفت این روش ها به عنوان بخشی از یک $.fn فضای نامی ، یا “نمونه اولیه جی کوئری،” و بهترین راه کار روش جی کوئری می باشند.

با این حال،روش هایی وجود دارد که در انتخاب عمل نمی کنند،که می توان گفت این روش ها بخشی از فضای نامی جی کوئری،و بهترین راه کار روش های هسته جی کوئری jquery می باشد.

  • متد ها در انتخابگر های جی کوئری $.fn فضای نامی نامیده میشوند،و به صورت خودکار انتخابگر رو دریافت و بازگشت میدهند
  • متدها $ فضای نامی هستند به طور کلی متدها نوعی ابزاراند ، و با انتخابگر ها کار نمی کنند و به صورت خودکار هر آرگومنتی رو سپری نمی کنند و مقدار بازگشتی متفاوتی خواهند داشت.

مواردی از متدها و متد های هسته که در آنها شی وجود دارد و هم نام هستند ، از قبیل $.each() و $.each().. در این موارد ، بسیار مراقب باشید در هنگام خواندن داکیومنت و آموزش های جی کوئری متد های صحیح را کاوش کنید.

در این راهنما اگر یک متد انتخابگر جی کوئری صدا زده شود،ما از طریق نام به آن مراجعه میکنیم .each() و اگر یک متد با انتخابگر صدا زده شود ، با عنوان یک متد در فضای نامی جی کوئری مراجعه می کنیم.$.each()

نمایش نظراتبستن نظرات

پیام بگذارید