این کد باید قبل از بسته شدن حلقه قرار بگیرد :

<?php
if (($wp_query->current_post + 1) < ($wp_query->post_count)) {
   echo '<div class="post-item-divider">جدا کننده</div>';
}
?>

شما می توانید به div ـــی که ایجاد کردید استایل بدید. قسمتی که این جدا کننده قرار می گیرد دقیقا بین هر دو پست آخر پست اولی قرار می گیرد .

نمایش نظراتبستن نظرات

پیام بگذارید