نمایش تصویر در کنار هر برچسب

$posttags = get_the_tags(); // گرفتن برچسب مقاله ها $home = get_bloginfo(‘url’); // گرفتن آدرس صفحه اصلی // چک کردن موجودیت تصویر و نمایش آن if ($posttags) { foreach($posttags as $tag) { $image = “/images/tag-images/$tag->slug.png”; if (file_exists(“images/tag-images/$tag->slug.png”)) { echo ‘<a href=”‘ . $home . ‘/tag/’ . $tag->slug . ‘” /><img title=”‘ . $tag->name . ‘” alt=”‘ […]

$posttags = get_the_tags(); // گرفتن برچسب مقاله ها
$home = get_bloginfo('url'); // گرفتن آدرس صفحه اصلی

// چک کردن موجودیت تصویر و نمایش آن
if ($posttags) {
 foreach($posttags as $tag) {
    $image = "/images/tag-images/$tag->slug.png";

    if (file_exists("images/tag-images/$tag->slug.png")) {
     echo '<a href="' . $home . '/tag/' . $tag->slug . '" /><img title="' . $tag->name . '" alt="' . $tag->name . '" src="' . $image . '" /></a>';

    // در صورتی که تصویر وجود نداشت در خروجی عبارت پیدا نشد به نمایش در می آید
    } else {
     echo '<p>پیدا نشد</p>';
    }
 }
}

این کد باید داخل حلقه باشد تا کار کند . تصاویر باید در یک پوشه ی خاص به آدرس images/tag-images/tag-slug.png باشد و شما باید تصاویر را با نام برچسب و پسوند png در این پوشه ذخیره کنید ، tag-slug همان نام منحصر به فرد برچسب است . پس از این کار تصویر به برچسب مربوطه لینک می شود و نمایش داده می شود.