نمایش اطلاعات نویسنده

تصویری که برای نویسنده به نمایش در می آید  بسته به ایمیل می باشد که توسط سایت گراواتار می تونید تغییر یا انتخاب کنید. نام نویسنده و زندگی نامه هم از قسمت تنظیمات کاربر قابل تغییر است . <div class=”author-box”> <div class=”author-pic”><?php echo get_avatar( get_the_author_email(), ’80’ ); ?></div> <div class=”author-name”><?php the_author_meta( “display_name” ); ?></div> <div […]

تصویری که برای نویسنده به نمایش در می آید  بسته به ایمیل می باشد که توسط سایت گراواتار می تونید تغییر یا انتخاب کنید. نام نویسنده و زندگی نامه هم از قسمت تنظیمات کاربر قابل تغییر است .

<div class="author-box">
   <div class="author-pic"><?php echo get_avatar( get_the_author_email(), '80' ); ?></div>
   <div class="author-name"><?php the_author_meta( "display_name" ); ?></div>
   <div class="author-bio"><?php the_author_meta( "user_description" ); ?></div>
</div>

نکته ای که وجود دارد این است که برخی از توابع بالا فقط در وردپرس ۲٫۸ به بالا کاربرد دارد .