فایلی با نام “db-error.php” بسازید و کد های زیر را درون فایل قرار دهید و به صورت مستقیم درون پوشه /wp-content/ وردپرستان آپلود کنید ، وردپرس به صورت خودکار هنگامی که با خطای اتصال به دیتابیس مواجه می شود این صفحه را به نمایش در می آورد .

<?php // صفحه خطای دیتابیس در وردپرس، سفارشی :D

  header('HTTP/1.1 503 Service Temporarily Unavailable');
  header('Status: 503 Service Temporarily Unavailable');
  header('Retry-After: 600'); // 1 hour = 3600 seconds

  // در صورتی که می خواهید با ایمیل خطای دیتابیس به شما گذارش شود از کد زیر استفاده کنید.
  // mail("your@email.com", "خطای دیتابیس", "سایت شما با خطا از سمت دیتابیس مواجه شده است !", "From: خطا دیتابیس در سایت");

?>

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>خطای دیتابیس</title>
<style>
body { padding: 20px; background: red; color: white; font-size: 60px; }
</style>
</head>
<body>
  این وب سایت موقتا با مشکل مواجه شده است لطفا دقایقی دیگر مراجعه کنید.
</body>
</html>
نمایش نظراتبستن نظرات

پیام بگذارید