بررسی آمار سایت

بررسی آمار سایت مهم و حیاتی است. به کمک آن می توانید استراتژی خود را اصلاح کرده و بهبود ببخشید. خطاها را شناسایی و رفع نمایید، عبارت های کلیدی جدید پیدا کنید. محتوای ناکارآمد را شناسایی کرده، حذف یا ارتقا دهید. همه سرورها به شما دسترسی لازم به لاگ های سرور را نمی دهند اما ممکن است ابزاری در اختیار بگذارند که آمار را تحلیل نمایید.

موارد زیر را بررسی می کنیم:

Visitor session

مدت زمانی است که یک کاربر در سایت حضور دارد. یک کاربر اگر سه بار در یک روز و در زمان های مختلف به سایتی خاص مراجعه کند، سه نشست در سایت ثبت می کند. هر چه میانگین زمان حضور کاربران در سایت بیشتر باشد، بهتر است.

Unique visitor

کاربر یکتا. اگر کاربری مشخص در یک روز و در زمان های مختلف به سایتی خاص سه بار مراجعه کند تنها یک کاربر یکتا شمارش می شود. هر چه تعداد کاربر یکتا بیشتر باشد، بهتر است.

Most accessed directories/pages

صفحات و بخش هایی که کاربران سایت بیشتر به آنها مراجعه کرده اند. حتما بررسی کنید که چرا آنها پربیننده اند.

Top search engines

کدام موتورهای جست و جو ترافیک بیشتری به سوی سایت شما گسیل داشته اند. البته برای اغلب سایت ها امروزه گوگل پاسخ است اما موارد دیگر نظیر بینگ را بررسی کنید.

Top search phrases

کاربران با چه عبارتهایی سایت شما را می یابند. ترکیب کلمات، کلمات جدید، کلمات محبوب تر و … را در این فهرست شناسایی کنید و متناسب با آنها محتوای سایت را توسعه دهید.

Server errors

سرور چه خطاهایی تولید کرده است؟ ممکن است صفحه ای در سایت شما موجود نیست یا به درستی کار نمی کند. تصویری به صورت ناقص بارگذاری می شود. این خطاها با اعدادی خاص بیان می شود، مانند ۲۰۰، ۴۰۴ و ۵۰۰.

Referrers

سایت های ارجاع دهنده. باید بررسی کنید که از چه سایتهایی کاربران به سایت شما می آیند. همیشه باید تلاش کنید تا تعداد این سایتهای ارجاع دهنده بیشتر گردد. انتشار محتوای خوب همیشه در جذب لینک موثر است.

در نمودار جمع آوری شده، ترافیک ورودی از موتورهای جست و جو حدود ۶۱ درصد است و مراجعه مستقیم به سایت حدود ۲۴ درصد. حدود ۱۵ درصد بیینندگان نیز از روش های دیگر به سایت دست می یابند. از دیدگاه من این سایت تا حدی به موتورهای جستوجو وابسته است و برای سایت که در حوزه گردشگری فعال است درصد ترافیک ورودی مستقیم و از سایر سایت ها بهتر است افزایش یابد.

وابستگی به موتورهای جست وجو نباید زیاد باشد زیرا در صورتی که رتبه های سایت به هر دلیل در موتورهای جست و جو افت کند، آن گاه سایت دچار افت ترافیک فاحشی خواهد شد. این عدد اگر کمتر از ۵۰ درصد باشد مناسب تر است. اما با این حال نوع محتوای سایت در مشخص شدن این عدد تأثیر دارد و ممکن است عدد ۹۰ درصد هم برای برخی سایت ها اصلا نگران کننده نباشد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی درﺻﺪ ﺗﺮاﻓﻴک ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺪد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺎن را ﻧﺸـﺎن دﻫﺪ.

ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺮاﻓﻴک ورودی ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺮکیبی از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ، ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی، ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ و ﻓﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. 

Bounce Rate

این پارامتر در ارزیابی موفقیت یک سایت بسیار مهم است و به طور ساده یعنی افرادی که به سایت مراجعه می کنند و بلافاصله از سایت خارج می شوند. این پارامتر هر چه کمتر باشد، بهتر است. معمولا به دو صورت زیر محاسبه می شود:

 • درصدی از کاربران که تنها یک صفحه از سایت را می بینند.
 • درصدی از کاربران که زمان کمی در سایت می مانند، به طور معمول ۵ ثانیه یا کمتر.

با بررسی نمودار ها باید گفت سایت در حالت کلی وضعیت مناسبی دارد. Bounce Rate اگر بالای ۶۰ درصد باشد حتما ایرادی در سایت و محتوای آن وجود دارد و با ترافیک بی کیفیتی جذب سایت می شود. اگر بین ۴۰ تا ۶۰ درصد باشد، جا برای کار دارد و می توان آن را کاهش داد. اگر مقدار آن ۴۰ درصد و یا کمتر از آن باشد، سایت وضعیت مناسبی دارد و طبیعتا هر چه به صفر نزدیکتر، بهتر.

۵ عبارت کلیدی ای که کاربران بیشتری از طریق آن به سایت آمده اند را در نمودار فوق می بینید. به تفاوت عبارت تک کلمه ای iran و بقیه عبارت ها در میزان ترافیک ورودی و میزان جست وجو دقت کنید، چند ده برابر است. موارد دیگری که باید برای هر عبارت در نظر بگیرید عبارت اند از تعداد نمایش صفحه برای هر بار بازدید، مدت زمان حضور در سایت و Bounce Rate.

تصویر فوق به خوبی نشان می دهد که تلاش برای ارتقا جایگاه سایت در موتورهای جست وجو مؤثر بوده است و ترافیک سایت به مرور افزایش یافته است. مدیر سایت باید دلیل نوساهای بعضا محسوسی که در نمودار فوق دیده می شود را بیابد. این رشد ترافیک بعد از مدتی به حالتی پایدار خواهد رسید و شیب آن کندتر می شود. زمانی که ترافیک سایت به حالت پایداری می رسد، برای حفظ آن باید سئو را طبق استراتژی جدیدی به کار گرفت. جذب ترافیک از سایت های ارجاع دهنده و توجه به کیفیت محتوا و ذائقه کاربران معمولا به حفظ ترافیک سایت کمک شایانی می کند.

هم چنین به تفاوت معنادار آمار ترافیک ورودی از گوگل و رقبایش در اغلب سایت ها باید دقت کنید. این آمارها خیلی ساده فریاد می زنند که رتبه سایت شما در گوگل خیلی مهم است. عدهای می گویند: “نگویید موتورهای جستوجو، بگویید گوگل.”

“Conversion Rate”

این پارامتر نیز خیلی مهم است و در واقع اندازه گیری آن به شدت توصیه می گردد. به زبان ساده یعنی درصدی از کاربران سایت که علاوه بر بازدیدهای عادی، کاری مورد علاقه صاحبان سایت را انجام می دهند. مثلا برای یک فروشگاه جوراب این کار مورد علاقه، خرید جوراب است. برای یک سایت خبری، کار مورد علاقه ثبت نام در خبرنامه و یا عضویت در آر اس اس آن است و … این مقدار هر چه بیشتر باشد، بهتر است ولی نوعا اگر بالای ۳٪ باشد، مناسب است.

اگر ۱۰۰ بیننده به سایتی مراجعه کنند و تنها یک فرم تماس پر شود، نرخ تبدیل برای فرم ۱٪ است. با تعریف هدف (Goal) در گوگل آنالیتیکس به راحتی می توانید این پارامتر را برای پروسه های مختلفی در سایت خود ارزیابی کنید. به عنوان مثالی دیگر، چند نفر وارد یک سایت می شوند بعد به صفحه ثبت نام در سایت می روند و بعد از ثبت نام پیغام قدردانی از سوی مدیر سایت دریافت می کنند.

تحلیل آمار به يقين تخصصی ارزشمند است. به کمک آن برای موفقیت ها و شکست ها دلیل می یابید و اصلا قبل از هر چیز، موفقیت ها و شکست ها را تشخیص می دهید. شناسایی و رفع نواقص موجود در یک سایت به خوبی می تواند ترافیک آن را افزایش دهد و رضایت مدیران را کسب کند. عمده پروژه هایی که در سال های اخیر انجام می دهم بررسی سایت و آمار آن و یافتن فرصت ها و تهدیدات موجود در آن و ارایه راه حل است و نه جنگ بر سر رتبه ها.

بررسی ها از دیدگاههای مختلفی انجام می شود مهم ترین موارد در زیر آمده است:

 • بررسی کاربر: مواردی مانند تکنولوژی های مورد استفاده، مکان جغرافیایی آنها…
 • بررسی محتوای سایت: مواردی مانند صفحات پربیننده، صفحه های مهم ورود به سایت و خروج از آن…
 • بررسی منابع ترافیک: سایت های ارجاع دهنده، موتورهای جستوجو، کلمات مورد استفاده کاربران در جست وجوها…
 • بررسی اهداف: مدیران سایت دوست دارند کاربران به صفحه ها و بخش های خاصی از سایت مراجعه کنند و کارهای مد نظر آنها را انجام دهند، مثلا پر کردن فرمی یا خرید کالایی. در این نوع تحلیل بررسی می شود که چند درصد کاربران به این اهداف مراجعه می کنند، دلیل آمدن چه بوده است یا دلیل انصراف برای ادامه چه بوده است.

ابزار مناسبی برای تحلیل آمار وجود دارد که در ادامه نام برده شده اند. حتما از ارایه دهنده خدمات میزبانی خود مسیر دستیابی به آمار سایت را بخواهید. برخی ابزار، لاگ های سرور را می خوانند و تحلیل می کنند. برخی نیز کدهایی به شما می دهند که باید در سایت خود قرار دهید تا بتوانند آمار سایت شما را ره گیری کنند. بسته به روش دلخواه شما و میزان دسترسی به منابع سرور، موارد زیر پیشنهاد شده است. برای یافتن آدرس سایت مرتبط با هر یک، عنوان آنها را در گوگل جست و جو کنید:

 • Google Analytics: باید کدهای آن را در سایت خود قرار دهید. تحلیل های حرفه ای ارایه می دهد.
 • Deep Log Analyzer: تحلیلگر لاگ فایل است که باید نصب شود.
 • Urchin: تحلیلگر لاگ فایل است. نسخه دسکتاپ آنالیتیکس گوگل است.
 • Webalize: از طریق کنترل پنل میزبانی معمولا قابل دسترس است.
 • Awstats: از طریق کنترل پنل میزبانی معمولا قابل دسترس است.
 • ClickTracks: لاگ های سرور را دریافت و تحلیل می کند. بسیار قدرتمند است.
 • WebLog Expert: لاگ های سرور را دریافت و تحلیل می کند. نسخه رایگانی نیز دارد.

در میان گزینه های ایرانی نیز می توانید به دو سایت زیر مراجعه نمایید:

PersianStat.com

Webgozar.com

البته آنها بیشتر شمارشگراند تا ابزار تحلیل آمار.

HTTP status codes

زمانی که درخواستی از سرور سایت می شود، سرور به درخواست به صورت کدهایی پاسخ می دهد که وضعیت درخواست را روشن می کند. به عنوان مثال اگر با ۲۰۰ پاسخ دهد یعنی این که درخواست با موفقیت همراه بوده است و ستد در مرورگر کاربر نمایش داده شد.

مهم ترین کدها در زیر بررسی شده اند:

 • ۲۰۰: سرور با موفقیت درخواست را پاسخ داد.
 • ۲۰۶: سرور بخشی از درخواست را با موفقیت پاسخ داد. به عنوان مثال صفحه به طور کامل بارگذاری نشد.
 • ۳۰۱: برای همیشه منتقل شد. سند درخواست شده برای همیشه به جای دیگری منتقل شده است. سرور هم زمان با این پاسخ، درخواست داده شده را از آدرس جدید پاسخ می دهد.
 • ۳۰۲: به طور موقت منتقل شده است. سند درخواست شده موقتا در آدرس دیگری در دسترس است. درخواست از آدرس
 • ۵۰۰: سرور با خطا مواجه شده است و نمی تواند درخواست را پاسخ دهد.
 • ۵۰۳: سرور در حال حاضر در دسترس نیست. مثلا ترافیک روی آن زیاد است.

کدهایی که با ۲ شروع می شوند برای نشان دادن ارایه پاسخ توام با موفقیت، کدهایی که با شروع می شوند برای نشان دادن جابجایی در آدرس فایل و ارجاع داده شدن به جای دیگر، کدهایی که با ۴ شروع می شوند برای نشان دادن خطاهای موجود در درخواست و کدهایی که با ۵ شروع می شوند برای نشان دادن خطاهای موجود در سرور، در پاسخ به درخواست ها از سوی سرور ارایه می شوند.

404 Page Not Found

ممکن است آدرس صفحه ای را تغییر داده باشید یا صفحه ای از سایت شما درخواست شود که اصولا موجود نیست. هر گاه کاربری درخواست دیدن از چنین صفحه بنماید، در این مواقع سرور صفحه ای برای نشان دادن ندارد و کاربر با پیغام فوق روبه رو می شود. شما می توانید با برنامه نویسی مناسب و یا تنظیم سرور کاری کنید که پیغام “صفحه مورد نظر پیدا نشد” را به گونه ای نشان دهد که کاربر هنوز هم بتواند از سایت شما استفاده کند. با تعریف و طراحی صفحه ۴۰۴ حاوی اطلاعات مناسب اگر صفحه ای که از سایت درخواست شود و در آن موجود نباشد، به کاربر صفحه ای نشان داده میشود که در این صورت کاربر می تواند راهی برای دسترسی آدرس جدید صفحه بیابد و یا در سایت به نبال مطالب مشابه بگردد.

301, 302 Redirects

اگر مسیر دسترسی به فایلی را تغییر می دهید بسته به این که کار شما دایمی یا موقت است بهتر است کاری کنید تا در کد فوق به موتورهای جست و جو داده شود. اگر انتقال برای همیشه است کد ۳۰۱ و اگر برای مدت موقتی است کد ۳۰۲. توجه به این کدها در زمان انجام تغییرات اساسی در ساختار سایت و یا حتی تغییر دومین بیشتر کاربرد دارد. اما توصیه من آن است که کد ۳۰۲ را فراموش کنید و همیشه از ارجاع با کد ۳۰۱ استفاده نمایید چه موقتی چه دایم.

اگر دومین الف را به با کد ۳۰۱ به دومین ب ارجاع دهید تمام اعتبار دومین الف بعد از حدود یک ماه و یا کمتر به دومین ب منتقل می شود و رتبه های سایت ب سریعا در گوگل ارتقا می یابد. نمونه ای از دستور ارجاع با ۳۰۱ در فایل htaccess. روی سرورهای لیتکوس در زیر آمده است:

redirect 301 /contact.php/contacts/index.php

برای کسب اطلاعات بیشتر با جست وجوی HTTP status codes به منابع بسیاری دست خواهید یافت.

در این صورت …

اگر برنامه ای برای تحلیل آمار سایت ندارید، همان بهتر که اصلا سئو نکنید. تحلیل های دقیق کار شما را بسیار ساده می کند و فرصتهای بسیاری در اختیار شما می گذارد. باید به چنان مهارتی در این بخش دست یابید که با یک نگاه ساده به نمودارها فرضیاتی اساسی و پیش برنده در ذهن شما شکل بگیرد. تحلیل دقیق نیازمند شناخت کسب و کار سایت مورد بررسی نیز دارد. همواره باید تحلیلهای خود را متناسب با سایت، بازار و رقبا ارایه کرد. به عنوان مثال بازدید یک صفحه به طور میانگین در هر بازدید برای برخی سایت ها نه تنها خوب نیست که عالی است اما همین عدد برای اغلب سایت ها افتضاح است.

خیلی مهم است بدانیم دیدگاه شما راجع به این مطلب چیست؟

avatar
  Subscribe  
Notify of