تغییر سایز آواتار (تصویر کاربر)

تابع wp_list_comments دارای یک پارامتر برای تغییر سایز پیش فرض (۴۸px) به هر اندازه ای بین ۰ تا ۸۰px می باشد. به عنوان مثال کد زیر را در function.php قرار دهید : wp_list_comments(‘avatar_size=80’);

تابع wp_list_comments دارای یک پارامتر برای تغییر سایز پیش فرض (۴۸px) به هر اندازه ای بین ۰ تا ۸۰px می باشد.

به عنوان مثال کد زیر را در function.php قرار دهید :

wp_list_comments('avatar_size=80');