مطالعه سریع

اصول مطالعه سریع: افزایش سرعت مطالعه

روند اصول مطالعه سریع در چند مرحله تجزیه می شود، افزایش سرعت مطالعه باعث دریافت زمان بیشتر برای انجام کار ها و در نهایت بهره وری تان را افزایش می دهد. برای سریع خواندن مطالب باید کلمات را به صورت گروهی بخوانید و در طی گذشت زمان این مقدار را افزایش دهید.