مطالعه سریع

بیان نکات و استراتژی های پیشرفته مطالعه

بیان نکات و استراتژی های پیشرفته مطالعه

اصل هشتاد بیست تو این مطلب ما قصد داریم در مورد اصل 80/20 و اینکه ما چطوری آن را بکار ببریم تا یک خواننده کارآمد تر بشیم بحث کنیم اگر قبل از این با اصل 80/20 آشنا نبودید به ما اجازه بدید تا این مفهوم را به شما معرفی کنیم. اصل 80/20 گاهی اوقات قاعده پرتو هم نامیده می شود، بعد از…

خواندن مقاله