توسعه فردی

ریسک پذیری: سنجش وضعیت سازمان، شرکتتان از منظر ریسک پذیری

در خود ریسک کردن هم خطر وجود دارد و راحت نبودن ما با آن کاملا طبیعی است. اما این به این معنا نیست که آسیب پذیری ما را از بین ببرد. و ارزش تمرین ریسک پذیری و نداشته باشد هر کارمند یا هر شرکت نباید روی ایده های میلیاردی خودش تمرکز کند.

ریسک پذیری: شیوه های افزایش ظرفیت ریسک پذیری تان

اگر تمایل زیادی به ریسک کردن ندارید دونستن اینکه از کجا باید کار را شروع کنید ممکن است کمی برای تان گیج کننده باشد اما لازم است بدانید که شاید روی غلطک افتادن کار هایتان آنقدر ها هم پیچیده نباشد.

رشد برند شخصی شما

برند شخصی شما چیزی نیست که وقت صرف آن کنید، بلکه سرمایه گذاری است که شما برای زندگی کاری حرفه ای خود می کنید. همینطور که یک سهام خوب در طول زمان ایجاد و ترکیب می شود، یک برند شخصی می تواند با گام های کوچک در طول زمان رشد کرده و از منافع شما حمایت کند.

شناختن نام تجاری شخصی

برند سازی شخصی، مدیریت پویای مسیریست که فرد می خواهد از طریق آن دیده شود. و شامل موقعیت یابی مهارت های حرفه ای، ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، توانایی رهبری و استعداد هاست. برخی افراد تصور می کنند که برند سازی فقط برای موسسات است؛ اما این طور نیست.

دریافت فالوور و کسب درآمد از اینستاگرام

با توجه به اینکه اکثر کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام فعالیت دارند و اینکه دیده شده بعضی از آن ها با افزایش دنبال کنندگان خود چگونه پول در می آورند باید گفت انجامم این کار هرچند کمی دشوار است اما راه هایی وجود دارد که ما و شما هم بتوانیم از آن کسب درآمد کنیم.