توسعه فردی

ریسک پذیری: ریسک ها چه نقشی در کار های روزانه شرکت ها دارند؟

چرا ما از ریسک کردن می ترسیم ریسک کردن معمولا خیلی سخت است، زیرا ما آدم ها از نا شناخته ها می ترسیم. ذهن ما وحشت زده می شود هنگامی که در برابر سوالاتی مثل اینکه چه اتفاقی می افتد وقتی من دارم ریسک می کنم؟ اگر من ریسک کنم و جواب ندهد چه چیزی را از دست می دهم؟ چطور می…

خواندن مقاله