فروش در کسب و کار

توسعه فاز تاکتیکی

درک مدل چهار P اتمام مراحل STP، بخش بندی، هدف گیری و موقعیت یابی به شما ایده روشنی از چگونه رقابت کردن، چگونه هدف گیری کردن و چیزی که می خواهید برای بیان پیشنهاد خود به بازار بگویید، می دهد. حالا باید این موقعیت یابی را زنده کنید، این کار را با ایجاد و اجرای برنامه های تاکتیکی بازاریابی انجام می دهید.…

خواندن مقاله