مبانی رهبری

مبانی رهبری: مقدمه

در قلب هر موفقیت تجاری، یا بحران از میان برداشته شده، یک رهبر عالی وجود داره تحقیقات بارها و بارها نشان داده اند که تفاوت بین یک سازمان متوسط ​​و موفق در مهارت های رهبری افراد اون هست من دکتر بریت آندراتتا هستم و خوشحالم که شما را در این دوره از رهبری همراهی میکنم. سازمان های موفق متفاوت هستند از متوسط…

خواندن مقاله