مدیریت کسب و کار

مدیریت کسب و کار ممکن است دارای سطوح وسیعی از مسئولیت ها باشد که این بستگی به سازمان موردنظر دارد. در کل مدیریت و راه بری یک کسب و کار نیاز به برخی عملکردهای کلی در زمینه های مختلف مانند: برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، تعیین کارکنان، جهت‌دهی امور، کنترل و بودجه‌بندی، مدیریت زمان می‌شوند.

مبانی رهبری: مقدمه

در قلب هر موفقیت تجاری، یا بحران از میان برداشته شده، یک رهبر عالی وجود داره تحقیقات بارها و بارها نشان داده اند که تفاوت بین یک سازمان متوسط ​​و موفق در مهارت های رهبری افراد اون هست من دکتر بریت آندراتتا هستم و خوشحالم که شما را در این دوره از رهبری همراهی میکنم. سازمان های موفق متفاوت هستند از متوسط…

خواندن مقاله