20 راز موفقیت

دلایل زیادی برای تبدیل نشدن به فرد ثروتمند

در سال جدیدی که در پیش داریم میدانم تصمیمات خیلی از شما برای سال بعد شامل پس انداز پول و ساخت ثروت است، اما قبل از اینکه برنامه فعالیت خود را طرح ریزی کنید تا به اهداف مالی خود برسید، باید مطمئن شوید که ناخواسته مانع استقلال مالی خودتان نمی شوید.

چگونه می توان دیگران را مهم دانست

مهم ترین راز موفقیت افراد در طول سالیان این است که موجب شوند تا دیگران احساس مهم بودن کنند، یعنی اعتماد به نفس و ارزش آنها را افزایش دهند. آیا می دانید روشی وجود دارد که شما می توانید به کمک آن اعتماد به نفس دیگران را افزایش دهید، باور بر این است که توجه زیاد بالاترین نوع تملق است.