20 راز موفقیت

نکته عمومی سخنرانی در قدرت توقف (مکث کردن)

نکته عمومی سخنرانی در قدرت توقف (مکث کردن)

قدرت مکث در سخنرانی از زبان “برایان تریسی” امروز می خواهم با شما رازی را در مورد سخنرانان حرفه ای در میان بگذارم که افراد کمی از آن با خبر اند، نام این راز، قدرت مکث است. در سخنرانی، هیجان و قدرت گفتار در سکوت هایی می باشد که شما به وجود می آورید. همچنانکه از نکته ای به نکته دیگر می…

خواندن مقاله