کد زیر را در داخل حلقه ، زیر the_content() و در داخل فایل single.php قالب خود قرار دهید :

// بوک مارک در دیلیچز
<a rel="nofollow" href="http://delicious.com/post?url=<?php the_permalink(); ?>&amp;title=<?php echo urlencode(get_the_title($id)); ?>" title="بوک مارک این پست در دیلیچز">بوک مارک در دیلیچز</a>

// ارسال در دیگ
<a rel="nofollow" href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=<?php the_permalink(); ?>" title="ارسال این پست در دیگ">دیگ</a>

// تویت در تویتر
<a rel="nofollow" href="http://twitter.com/home?status=<?php echo urlencode("Currently reading: "); ?><?php the_permalink(); ?>" title="اشتراک گذاری این مطلب برای فالوور های تویتر">تویت !</a>

// ارسال در استامبل آپون
<a rel="nofollow" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=<?php the_permalink(); ?>&amp;title=<?php echo urlencode(get_the_title($id)); ?>" title="اشتراک گذاری در استامبل آپون">استامبل !</a>

// ارسال در فیس بوک
<a rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=<?php the_permalink();?>&amp;t=<?php echo urlencode(get_the_title($id)); ?>" title="اشتراک گذاری این پست در فیس بوک">اشتراک گذاری در فیس بوک</a>

// ارسال در بلینک لیست
<a rel="nofollow" href="http://blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&amp;url=<?php the_permalink(); ?>&amp;Title=<?php echo urlencode(get_the_title($id)); ?>" title="اشتراک گذاری در بلینک لیست" >بلینک !</a>

// ذخیره در فورل
<a rel="nofollow" href="http://furl.net/storeIt.jsp?t=<?php echo urlencode(get_the_title($id)); ?>&amp;u=<?php the_permalink(); ?>" title="اشتراک گذاری در فورل">فورل !</a>

// ارسال در ردیت
<a rel="nofollow" href="http://reddit.com/submit?url=<?php the_permalink(); ?>&amp;title=<?php echo urlencode(get_the_title($id)); ?>" title="اشتراک گذاری در ردیت">اشتراک گذاری در ردیت</a>

برگرفته از : perishablepress

نمایش نظراتبستن نظرات

پیام بگذارید