اعمال کردن css سفارشی در بخش مدیریت وردپرس

قطعه کد زیر را در فایل “function.php” (اگه ندارید بسازید) قرار بدید : add_action(‘admin_head’, ‘my_custom_fonts’); function my_custom_fonts() { echo ‘<style> body, td, textarea, input, select { font-family: “Lucida Grande”; font-size: 12px; } </style>’; }

قطعه کد زیر را در فایل “function.php” (اگه ندارید بسازید) قرار بدید :

add_action('admin_head', 'my_custom_fonts');

function my_custom_fonts() {
 echo '<style>
  body, td, textarea, input, select {
   font-family: "Lucida Grande";
   font-size: 12px;
  } 
 </style>';
}