قطعه کد زیر را در فایل “function.php” (اگه ندارید بسازید) قرار بدید :

add_action('admin_head', 'my_custom_fonts');

function my_custom_fonts() {
 echo '<style>
  body, td, textarea, input, select {
   font-family: "Lucida Grande";
   font-size: 12px;
  } 
 </style>';
}
نمایش نظراتبستن نظرات

پیام بگذارید