تحلیل کسب‌ و کار: نقش

نقش یک تحلیلگر کسب‌ و کار در یک پروژه فناوری اطلاعات می‌تواند چند برابر باشد. این امکان وجود دارد که اعضای تیم پروژه نقش‌ها و مسئولیت‌های متعددی داشته باشند. در برخی پروژه‌ها، تحلیلگر کسب‌ و کار ممکن است نقش تحلیلگر اطلاعات کسب‌ و کار ، طراح پایگاه‌ داده ، متخصص تضمین کیفیت نرم‌افزار، آزمایش کننده، و یا تعلیم دهنده را زمانی که منابع محدودی در دسترس هستند، برعهده بگیرد.

هم چنین برای هماهنگ‌کننده پروژه یا یک راهنمای توسعه کاربردی یا توسعه دهنده نقش تحلیلگر کسب‌وکار در پروژه‌های خاص امکان پذیر است.

تجزیه و تحلیل کسب‌وکار به شدت با تجزیه و تحلیل الزامات کسب‌ و کار برای عملکرد به صورت معمول و برای بهینه‌سازی نحوه عملکرد آن‌ها همپوشانی می‌کند. برخی مثال‌های تحلیل کسب‌ و کار عبارتند از:

 • ایجاد معماری کسب‌ و کار
 • آماده‌سازی یک مورد کسب‌ و کار
 • ارزیابی ریسک ادراه کردن
 • استخراج الزامات
 • تحلیل فرآیند کسب‌وکار کار
 • مستندسازی الزامات

نقش‌های اصلی یک تحلیل گر کسب و کار

نقش کلیدی اکثر تحلیلگران کسب‌وکار ارتباط بین توسعه دهندگان فنی و تجاری است. تحلیل گران کسب‌وکار به هم‌کاری با مشتریان کاری جهت جمع‌آوری / تعریف الزامات یک سیستم یا فرآیند برای بهبود بهره‌وری می‌پردازند در حالی که همزمان با تیم‌های فنی برای طراحی و اجرای سیستم / فرآیند کار می‌کنند.

به عنوان یک هم‌کار

مسیولیت اصلی یک تحلیلگر کسب و کار، کمک به  کاربران کلیدی  در شناسایی مشکلات کسب‌وکار، نیازها و کارکردها، درک نگرانی‌های سهامداران و الزامات شناسایی فرصت‌های بهبود، و مشارکت کسب‌وکار برای توسعه نمونه کسب‌وکار برای پروژه توسعه سیستم فن‌آوری اطلاعات است.

به عنوان یک تسهیل کننده

یک تحلیلگر کسب‌وکار همچنین قرار است استخراج و تجزیه و تحلیل الزامات ، و هم‌کاری و ارتباط با سهامداران و مدیریت انتظارات و نیازها یشان را تسهیل کند، و اطمینان حاصل کند که الزامات کامل، بدون ابهام هستند و آن‌ها را به نیازهای کسب‌وکار بلادرنگ یک سازمان طرح ‌ریزی کنند.

به عنوان یک تحلیلگر

نقش مهم دیگر ارزیابی سیستم پیشنهادی و آمادگی سازمانی برای پیاده‌سازی سیستم و فراهم کردن پشتیبانی از کاربران و هماهنگی با کارکنان فناوری اطلاعات است.

برای کمک به بررسی و ارایه ورودی‌های سیستم فناوری اطلاعات پیشنهادی از دیدگاه کسب‌وکار، حل مشکلات / تعارضات بین ذینفعان، کمک به سازماندهی آموزش جامع و کیفیت از طریق کمک به کاربران در توسعه موارد آزمون، و کمک به سازماندهی آموزش با هدف حصول اطمینان از سیستم فن‌آوری اطلاعات استقرار یافته که قادر به برآورده کردن نیازهای کسب‌وکار و الزامات و نیز تحقق مزایای پیش‌بینی‌شده می‌باشد.

برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت‌های تحلیل کسب‌ و کار برای توسعه دامنه، زمانبندی و رویکرد برای انجام فعالیت‌های مربوط به تحلیل کسب‌ و کار برای پروژه توسعه سیستم IT، نظارت بر پیشرفت، هماهنگی با مدیر پروژه داخلی و گزارش درباره درآمد، سود دهی ، ریسک‌ها و مشکلات در هر کجا که مناسب باشد.

مسئولیت‌های کلیدی یک تحلیلگر کسب‌ و کار

مجموعه مسئولیت یک تحلیلگر تجاری، او را او را وادار به انجام وظایف مختلف در مراحل مختلف پروژه می کند و در  آنها در زیر توضیح داده شده اند:

مرحله شروع

این مرحله آغاز یک پروژه جدید را نشان خواهد داد و یک تحلیلگر کسب‌ و کار مسئولیت‌های زیر را به عهده خواهد داشت:

 • همکاری در انجام تحلیل هزینه-سود پروژه.
 • درک مورد کسب و کار
 • امکان‌پذیری راه‌حل / پروژه / محصول را معلوم کنید.
 • در ایجاد منشور پروژه کمک کنید.
 • ذینفعان در پروژه را شناسایی کنید .

مرحله برنامه ریزی

این مرحله شامل جمع‌آوری الزامات و برنامه‌ریزی، نحوه اجرا و مدیریت پروژه خواهد بود. مسئولیت‌های آن شامل عملکردهای زیر خواهد بود:

 • اولویت‌بندی الزامات
 • آنالیز، سازماندهی و مستند سازی الزامات
 • مدیریت الزامات از طریق ایجاد موارد استفاده از ، RTM، BRD، SRS و غیره.
 • راه‌حل‌های پیشنهادی را ارزیابی کنید.
 • ارتقا و افزایش ارتباطات با سهامداران.
 • هم‌کاری در تدوین برنامه‌های مدیریت پروژه.
 • در پیدا کردن دامنه، محدودیت‌ها، فرضیات و خطرات این پروژه کمک کنید.
 • کمک به طراحی تجربه کاربر از راه‌حل

مرحله اجرایی

این مرحله، توسعه راه‌حل را براساس الزامات مشخص می‌کند. مسیولیت ها عبارتند از:

 • الزامات مربوط به تیم فناوری اطلاعات / توسعه را توضیح دهید
 • تردیدهای نگران‌کننده، نگرانی‌های مربوط به راه‌حل پیشنهادی برای توسعه.
 • درباره تغییرات حوزه پروژه بحث و اولویت‌بندی کنید و توافقنامه را به دست آورید.
 • برای آزمایش اولیه، آزمون‌های بتا را ایجاد کنید.
 • به اشتراک گذاشتن بخش‌های در حال توسعه با سهامداران و درخواست بازخورد آن‌ها.
 • به دنبال مهلت‌های زمانی و مدیریت انتظارات سهامداران.
 • حل اختلافات و مدیریت ارتباطات با تیم پروژه.

مرحله نظارت و کنترل

در این مرحله، پروژه برای هر گونه انحراف از برنامه‌های اولیه اندازه‌گیری و کنترل می‌شود. این مرحله به طور همزمان به مرحله اجرا متصل می‌شود.

 • توسعه خطوط آزمایش و انجام مراحل جامع و آزمون یکپارچگی.
 • اجرای UAT (آزمون پذیرش کاربر ) و تهیه گزارش‌ها آزمایش.
 • به دست آوردن پذیرش / تایید نتایج حاصله از مشتری.
 • درخواست های تغییر را به تیم توسعه توضیح دهید.
 • نظارت بر توسعه درخواست‌های تغییر و تایید اجرای آن‌ها به عنوان هدف پروژه.

مرحله پایانی

این مرحله پایانی خاتمه پروژه را نشان می‌دهد. مسئولیت‌ها عبارتند:

 • ارائه پروژه تکمیل‌شده به مشتری و بدست آوردن پذیرش آن‌ها.
 • دستورالعمل‌های آموزشی کاربر، هر ماده کاربردی و راهنماهای آموزشی دیگر را ایجاد کنید.
 • انجام یآزمایش کپارچه سازی دقیق در محیط تولید.
 • ایجاد مستندات نهایی محصول، درس‌های مربوط به پروژه را یاد گرفته شد.

انتظار می‌رود که یک تحلیلگر کسب و کار  چه چیزی تحویل دهد؟

یک تحلیلگر کسب‌ و کار به عنوان پل بین کاربران کسب‌ و کار و افراد فنی فن‌آوری اطلاعات عمل می‌کند. حضور آن‌ها به میزان قابل‌توجهی به موفقیت پروژه‌های فن‌آوری اطلاعات کمک خواهد کرد. مزایای زیادی برای داشتن یک تحلیل گر کسب‌ و کار اختصاصی وجود دارد. یک تحلیل گر کسب‌ و کار اختصاصی می تواند:

 • ایجاد یک حوزه اپروژه های واضح از نقطه‌نظر تجاری.
 • ایجاد موارد کسب‌ و کار صوتی و تخمین واقعی‌تر از منابع و منافع تجاری.
 • گزارش بهتر در مورد هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه ازنظر هزینه‌ها و زمانبندی، به خصوص برای پروژه‌های فناوری اطلاعات در مقیاس بزرگ.
 • دستیابی به الزامات شفاف و مختصر، که به نوبه خود، به فراهم کردن نیازهای دقیق‌تر و دقیق‌تر، در صورت برون سپاری پروژه فن‌آوری اطلاعات کمک می‌کند.
 • برآورده کردن نیازهای کسب‌ و کار حقیقی از سوی کاربران و مدیریت موثر انتظارات کاربر.
 • بهبود کیفیت طراحی برای سیستم فن‌آوری اطلاعات پیشنهادی به گونه‌ای که الزامات کاربر را برآورده کند .
 • قبل از انتقال به کاربران نهایی برای بررسی و پذیرش، کیفیت سیستم توسعه داده شده را تضمین می کند.
 • یک آزمون کیفیت جامع بر روی سیستم‌های تحویل داده‌شده و ارایه بازخورد به افراد فنی فن‌آوری اطلاعات.

خیلی مهم است بدانیم دیدگاه شما راجع به این مطلب چیست؟

avatar
  Subscribe  
Notify of