کوچک کردن نوار مدیریت – نمایش هنگام هاور

گاهی اوقات نوار مدیریت مزاحم کار ما می شود برای اینکه با این مشکل مواجه نشویم بهتر است ناحیه نوار مدیریت کوچک شده و هنگام موس هاور نمایان شود برای این کار از قطعه کد زیر استفاده کنیم . یک پلاگین کوچیک : <?php /* * Plugin Name: Mini Admin Bar * Plugin URI: http://www.netyou.co.il/ * […]

گاهی اوقات نوار مدیریت مزاحم کار ما می شود برای اینکه با این مشکل مواجه نشویم بهتر است ناحیه نوار مدیریت کوچک شده و هنگام موس هاور نمایان شود برای این کار از قطعه کد زیر استفاده کنیم .

یک پلاگین کوچیک :

<?php
/*
 * Plugin Name: Mini Admin Bar
 * Plugin URI: http://www.netyou.co.il/
 * Description: Makes the admin bar a small button on the left and expands on hover.
 * Version: 1.0
 * Author: NetYou
 * Author URI: http://www.netyou.co.il/
 * License: MIT
 * Copyright: NetYou
*/
 
add_action('get_header', 'my_filter_head');
function my_filter_head() { remove_action('wp_head', '_admin_bar_bump_cb'); }
 
function my_admin_css() {
    if ( is_user_logged_in() ) {
    ?>
    <style type="text/css">
      #wpadminbar {
        width: 47px;
        min-width: auto;
        overflow: hidden;
        -webkit-transition: .4s width;
        -webkit-transition-delay: 1s;
        -moz-transition: .4s width;
        -moz-transition-delay: 1s;
        -o-transition: .4s width;
        -o-transition-delay: 1s;
        -ms-transition: .4s width;
        -ms-transition-delay: 1s;
        transition: .4s width;
        transition-delay: 1s;
      }
      
      #wpadminbar:hover {
        width: 100%;
        overflow: visible;
        -webkit-transition-delay: 0;
        -moz-transition-delay: 0;
        -o-transition-delay: 0;
        -ms-transition-delay: 0;
        transition-delay: 0;
      }
    </style>
    <?php }
}
add_action('wp_head', 'my_admin_css');

?>

لینک منبع