برای ایجاد شورت کد سال یا تاریخ کافیه مثل نمونه کد زیر عمل کنید.

فایل Functinon.php :

function year_shortcode() {
  $year = date('Y');
  return $year;
}
add_shortcode('year', 'year_shortcode');

# طریقه استفاده

شورت کد [year] را داخل پست استفاده کنید.

 

نمایش نظراتبستن نظرات

پیام بگذارید