تحلیل کسب و کار: چرخه حیات توسعه نرم‌ افزار

چرخه حیات توسعه نرم‌افزار ( SDLC ) فرآیندی است که در یک پروژه نرم‌افزاری، در یک سازمان نرم‌افزاری ، دنبال می‌شود. این شامل یک برنامه مفصل برای شرح چگونگی توسعه، نگهداری، تعویض، تغییر و یا افزایش نرم‌افزار خاص است. این روش شناسی برای بهبود کیفیت نرم‌افزار و فرآیند کلی توسعه تعریف می‌شود.

  • چرخه حیات توسعه نرم‌افزار فرآیندی است که برای تحلیل گران فن‌آوری اطلاعات به منظور توسعه یا طراحی مجدد سیستم نرم‌افزاری با کیفیت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد که هم مشتری و هم نیازهای دنیای واقعی را برآورده می‌کند.
  • این مساله تمام جنبه‌های مرتبط تست نرم‌افزار، تحلیل و نگهداری پس پردازش را مورد توجه قرار می‌دهد.

مراحل مهم چرخه حیات توسعه نرم‌افزار در تصویر زیر شرح‌داده شده‌است :

مرحله برنامه ریزی :

هر فعالیت باید با یک برنامه آغاز شود. عدم برنامه ریزی، برنامه ریزی ای برای شکست است. درجه برنامه‌ریزی از یک مدل به مدل دیگر متفاوت است، اما بسیار مهم است که درکی روشن از آنچه که می‌خواهیم با ایجاد مشخصات سیستم خلق کنیم داشته باشیم.

مرحله تعریف :

در این مرحله، ما ساختار سیستم را تحلیل و تعریف می‌کنیم. ما معماری، اجزا و نحوه تناسب آن‌ها با هم برای تولید یک سیستم کاری را تعریف می‌کنیم.

مرحله طراحی:

در طراحی سیستم، توابع طراحی و عملیات به تفصیل شرح داده می‌شوند، از جمله چیدمان های صفحه، قواعد کسب‌وکار، نمودار فرآیند و سایر اسناد. خروجی این مرحله ، سیستم جدید را به عنوان مجموعه‌ای از واحد ها یا زیر سیستم‌ها توصیف می‌کند.

مرحله ساخت :

این مرحله توسعه است. ما تولید کد را براساس طراحی سیستم با استفاده از کامپایلرها ، مفسرها ، عیب یاب ها برای آوردن سیستم به زندگی آغاز می کنیم .

پیاده‌سازی :

پیاده‌سازی بخشی از مرحله ساخت است. در این مرحله، ما تولید کد را براساس طراحی سیستم با استفاده از کامپایلرها، مفسرها، عیب یاب ها برای آوردن سیستم به زندگی آغاز می کنیم .

مرحله آزمایش :

همان طور که بخش‌های مختلف این سیستم تکمیل شده‌اند، آن‌ها در معرض یک سری آزمایش‌ها قرار می‌گیرند. برای حصول اطمینان از اینکه این محصول در واقع نیازهای مورد نظر در طول فاز نیازمندی را حل می‌کند مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

  • برنامه‌های آزمون و موارد تست برای شناسایی اشکالات و اطمینان از اینکه سیستم با توجه به مشخصات کار می‌کند مورد استفاده قرار می‌گیرند.
  • در این مرحله انواع مختلفی از آزمایش‌ها مانند آزمایش واحد، آزمایش دستی، آزمایش پذیرش و آزمایش سیستم انجام می شود

ردیابی عیب در آزمایش

گزارش‌های آزمایش نرم‌افزار برای ارتباط با نتایج برنامه‌های تست های اجرا شده مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این حالت، یک گزارش باید حاوی تمام اطلاعات آزمایش مربوط به سیستم فعلی تحت آزمایش باشد. تکمیل گزارش‌ها در جلسات بررسی تایید خواهد شد.

آزمایش برای یک پروژه به دنبال رسیدن به دو هدف اصلی است :

  • شناسایی نقص ها و عیب ها در سیستم.
  • شناسایی ناسازگاری بین الزامات و پیاده سازی

برای رسیدن به اهداف اصلی، استراتژی آزمایش برای سیستم پیشنهادی معمولا شامل چهار مرحله آزمایش خواهد بود.

اینها شامل آزمایش ‌های واحد، آزمایش انسجام، آزمایش پذیرش و آزمایش رگرسیون هستند. بخش‌های فرعی سطوح این آزمایش ها را تعیین می کنند ، که تیم توسعه مسئول توسعه و اجرای آن‌ها و معیارهای تعیین کامل بودن آن‌ها است.

توسعه

بعد از پایان فاز آزمایش، سیستم آزاد می‌شود و وارد محیط تولید می‌شود. زمانی که محصول مورد آزمایش قرار گیرد و آماده بهره‌برداری باشد، رسما در بازار مناسب عرضه می‌شود. گسترش کمی محصول در هر مرحله به عنوان هر استراتژی کسب‌وکار سازمان اتفاق می‌افتد.

محصول ممکن است ابتدا در بخش محدودی عرضه شود و در محیط کسب‌وکار حقیقی آزمایش شود (UAT – تست پذیرش کاربر) . سپس براساس بازخورد، محصول ممکن است بصورت همزمان یا با افزایش پیشنهاد شده در بخش بازار هدف عرضه شود.

فرآیند چرخه حیات توسعه سیستم‌های پست

بعد از اینکه محصول در بازار اینکه عرضه شد، نگهداری آن بر پایه مشتری موجود انجام می‌شود.

زمانی که در محیط تولید قرار دارد، سیستم به دلیل شناسایی اشکالات ناشناخته و یا دیگر رخدادهای غیر منتظره ، دست‌خوش تغییرات خواهد شد. سیستم ارزیابی می‌شود و چرخه برای حفظ سیستم تکرار می‌شود.

نقش تحلیلگر کسب‌وکار در حین فرآیند چرخه حیات توسعه

همانطور که می‌توانیم نمودار زیر را مشاهده کنیم، تحلیل کسب‌وکار در محرک الزامات کسب‌وکار و تبدیل آن‌ها به الزامات راه‌حل دخیل است.

او در برگرداندن ویژگی‌های راه‌حل به نیازمندی‌های نرم‌افزاری نقش دارد. سپس در فاز تحلیل و طراحی ، منجر به توسعه برنامه میشود ، پس از آن مرحله آزمون در زمان رفع اشکالات به عنوان یک عامل تغییر در تیم پروژه انجام می‌شود و در نهایت نیازهای مشتری را برآورده می‌کند.

خیلی مهم است بدانیم دیدگاه شما راجع به این مطلب چیست؟

avatar
  Subscribe  
Notify of