راه اندازی گزارش خطای وردپرس

با اضافه کردن کد های زیر به فایل wp-config.php می توانید گزارش های دقیقی از خطا های وب سایت خود مشاهده کنید اما توصیه میشود اگر سایت در حال اجرا و بر خط می باشد این کار صورت نگیرد ، این کد معمولا در مرحله تست و پیاده سازی استفاده میشود. // define(‘WP_DEBUG’, false); define(‘WP_DEBUG’, […]

با اضافه کردن کد های زیر به فایل wp-config.php می توانید گزارش های دقیقی از خطا های وب سایت خود مشاهده کنید اما توصیه میشود اگر سایت در حال اجرا و بر خط می باشد این کار صورت نگیرد ، این کد معمولا در مرحله تست و پیاده سازی استفاده میشود.

// define('WP_DEBUG', false);
define('WP_DEBUG', true);
define('WP_DEBUG_LOG', true);
define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);
@ini_set('display_errors', 0