حذف متا تگ های WP Generator

می توان آن را به عنوان یک خطر امنیتی که در نسخه وردپرس شما ایجاد شده و مورد مشاهده عمومی می باشد شمرد شما باید آن را پنهان کنید. # کد زیر را داخل فایل functions.php قالب خود قرار بدید: remove_action(‘wp_head’, ‘wp_generator’);

می توان آن را به عنوان یک خطر امنیتی که در نسخه وردپرس شما ایجاد شده و مورد مشاهده عمومی می باشد شمرد شما باید آن را پنهان کنید.

# کد زیر را داخل فایل functions.php قالب خود قرار بدید:

remove_action('wp_head', 'wp_generator');