تنظیم مجدد کلمه عبور مدیر از طریق پایگاه داده

0
1

تغییر کلمه عبور مدیر از طریق پایگاه داده

برای اینکه بتوانید sql را اجرا کنید به پایگاه داده نیاز دارید، برای مثال، از طریق phpMyAdmin

UPDATE `wp_users` SET `user_pass` = MD5( 'new_password_here' ) WHERE `wp_users`.`user_login` = "admin_username";

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید