تنظیم مجدد کلمه عبور مدیر از طریق پایگاه داده

تغییر کلمه عبور مدیر از طریق پایگاه داده

برای اینکه بتوانید sql را اجرا کنید به پایگاه داده نیاز دارید، برای مثال، از طریق phpMyAdmin

UPDATE `wp_users` SET `user_pass` = MD5( 'new_password_here' ) WHERE `wp_users`.`user_login` = "admin_username";

خیلی مهم است بدانیم دیدگاه شما راجع به این مطلب چیست؟

avatar
  Subscribe  
Notify of