تغییر کلمه عبور مدیر در پایگاه داده دیتابیس – Reset Admin Password in Database

رمز عبور مدیر را گم کرده ام و به ایمیل حساب خودم دسترسی ندارم چه کنم ؟ اگه شما توانایی دسترسی به phpMyAdmin دارید (یا توانایی اجرای هر دستور sql را دارید)،به وسیله دستور زیر رمز خود را بروزرسانی کنید.

UPDATE `wp_users` SET `user_pass` = MD5( 'new_password_here' ) WHERE `wp_users`.`user_login` = "admin_username";

فقط کافیست new_password_here را با یک رمز جدید و admin_username را با نام کاربری واقعی مدیر جایگزین کنید.

نمایش نظراتبستن نظرات

پیام بگذارید