تحلیل کسب ‌و کار چیست؟

تحلیل کسب‌ وکار مجموعه‌ای از وظایف، دانش و تکنیک‌های مورد نیاز برای شناسایی نیازهای کسب‌ و کار و تعیین راه‌حل‌ها برای مشکلات کسب ‌و کار است. اگرچه، تعریف کلی مشابه است، شیوه‌ها و رویه‌ها می‌توانند در صنایع مختلف متفاوت باشند.

در صنعت فن‌آوری اطلاعات، راه‌حل‌ها اغلب شامل یک مولفه توسعه سیستم‌ها هستند ، اما ممکن است شامل بهبود فرآیند یا تغییر سازمانی نیز باشند.

تحلیل کسب ‌وکار نیز می‌تواند برای درک وضعیت فعلی یک سازمان انجام شود و یا به عنوان پایه‌ای برای شناسایی نیازهای کسب ‌وکار عمل کند. با این حال در اغلب موارد، تحلیل کسب‌ وکار برای تعریف و تایید راه‌حل‌ها انجام می‌شود که نیازها، اهداف و مقاصد کسب‌وکار را برآورده می‌کند.

چه کسی یک تحلیلگر کسب‌ و کار است؟

یک تحلیلگر کسب‌وکار کسی است که یک سازمان یا دامنه کسب‌وکار ( حقیقی یا فرضی ) را تجزیه و تحلیل می‌کند و اسناد تجاری، فرآیندها، یا سیستم‌ها را ارزیابی می‌کند ، مدل کسب‌وکار یا ادغام آن با فن‌آوری را ارزیابی می‌کند. با این حال، عناوین سازمانی از جمله تحلیل گر، تحلیل گر کسب‌وکار، تحلیلگر سیستم‌های کسب‌وکار یا تحلیلگر سیستم‌ها متفاوت هستند.

چرا یک تحلیلگر کسب‌ و کار؟

سازمان‌ها تحلیل کسب‌وکار را به دلایل زیر به کار می‌گیرند:

  • برای درک ساختار و پویایی سازمان که در آن یک سیستم قرار است استقرار یابد.
  • برای درک مشکلات فعلی در سازمان هدف و شناسایی پتانسیل‌های بهبود.
  • برای اطمینان از اینکه مشتری، کاربر نهایی، و توسعه دهندگان درک مشترکی از سازمان دهی هدف دارند.

در مرحله ابتدایی یک پروژه، زمانی که الزامات توسط راه‌حل و تیم طراحی تفسیر می‌شوند،نقش یک تحلیل گر تجارت، مرور اسناد و مدارک ، هم‌کاری نزدیک با  طراحان راه‌حل‌ها ( تیم IT ) و مدیران پروژه برای حصول اطمینان از اینکه الزامات روشن هستند .

در یک سازمان فناوری اطلاعات بزرگ  ، به خصوص در یک محیط توسعه،شما می توانید تیم های در محل و همچنین تیم های برون مرزی که نقش های فوق را در اختیار دارند، پیدا کنید. شما می‌توانید یک ” تحلیلگر کسب‌وکار ” را پیدا کنید که به عنوان یک فرد کلیدی عمل می‌کند که باید هر دو تیم را به هم متصل کند.

گاهی اوقات ، او با کاربران کسب‌وکار و در زمان کاربران فنی و در نهایت با تمام ذینفعان در این پروژه‌ها برای رسیدن به تایید و توافق نهایی پیش از انجام مستندات تعامل خواهد داشت .

از این رو، نقش تحلیلگر کسب‌وکار در راه اندازی موثر و موفقیت‌آمیز برای هر پروژه بسیار حیاتی است.

نقش یک تحلیلگر کسب‌ و کار فناوری اطلاعات ( IT )

نقش یک تحلیل گر کسب وکار از تعریف و هدف‌گذاری حوزه‌های کسب‌وکار سازمان آغاز می‌شود، سپس استخراج نیازمندی‌های ، تحلیل و مستند سازی نیازمندی‌ها، شناسایی این الزامات برای سهامداران مناسب، شناسایی راه‌حل صحیح و سپس تایید راه‌حل برای پیدا کردن این که آیا الزامات مطابق با استانداردهای مورد انتظار هستند یا خیر.

چگونه با سایر حرفه ها متفاوت است؟

تحلیل کسب‌وکار متمایز از تحلیل مالی، مدیریت پروژه، تضمین کیفیت، توسعه سازمانی، آزمون، آموزش و توسعه مستندات می‌باشد. با این حال، بسته به سازمان، یک تحلیلگر کسب‌وکار ممکن است برخی یا تمام این وظایف وابسته را انجام دهد.

تحلیلگران کسب‌وکار که تنها بر روی توسعه سیستم‌های نرم‌افزاری کار می‌کنند ممکن است به تحلیلگران کسب‌وکار فناوری اطلاعات ، تحلیلگران کسب‌وکار فنی، تحلیلگران کسب‌وکار آنلاین، تحلیلگران سیستم‌های کسب‌وکار و یا تحلیلگران سیستم گفته شود.

تحلیلکسب‌وکار همچنین شامل کار ارتباط بین ذینفعان، تیم‌های توسعه، تیم‌های آزمایش و غیره است.

خیلی مهم است بدانیم دیدگاه شما راجع به این مطلب چیست؟

avatar
  Subscribe  
Notify of