کاربرد این انیمیشن برای لرزاندن یک شئ می باشد .
با فرض استفاده از autoprefixer.

.face:hover {
 animation: shake 0.82s cubic-bezier(.36,.07,.19,.97) both;
 transform: translate3d(0, 0, 0);
 backface-visibility: hidden;
 perspective: 1000px;
}

@keyframes shake {
 10%, 90% {
  transform: translate3d(-1px, 0, 0);
 }
 
 20%, 80% {
  transform: translate3d(2px, 0, 0);
 }

 30%, 50%, 70% {
  transform: translate3d(-4px, 0, 0);
 }

 40%, 60% {
  transform: translate3d(4px, 0, 0);
 }
}
نمایش نظراتبستن نظرات

پیام بگذارید