چگونه ارزشمند باشیم؟

آيا شما از زمان خود حداکثر استفاده رو مي کنيد؟ آيا شما توجه خود را متمرکز کرده ايد؟ پاسخ به اين سوالات که شما چقدر مولد و متمرکز هستين، تأثير قابل توجهي بر روي حرفه شما خواهد داشت. من در کتاب “ارزشمند” بررسي کردم که چگونه به افزايش زمان و کيفيت زندگي افراد کمک کنم. به عبارت ديگر، چگونه ميتونن افراد ارزشمند بشن. دوره افزايش بهره وري يک بخش از پنج دوره اي هست که به شما کمک ميکنه ارزشمند بشين و بيشترين بازده در کارتون رو داشته باشيد.

تمرکز داشتن و غیر قابل تعویض کردن

در مربيگري من، دو عامل غير قابل تعويض بودن و تمرکز داشتن ارزشمند هستند. اين دو عامل با دست به دست هم دادن کليد براي افزايش بهره وري شما ميشوند. اگر چه اهداف مختلفي دارند، اما هر دو بر چگونگي هدر وقت شما در کار تاثيير دارند. غير قابل تعويض بودن شاخصي براي جايگزين کردن شما با شخص ديگري خواهد بود.اين بهترين جايگزين رو براي شما و خدماتي که شما. در نظر مي گيرد هست.

براي اينکه خودتان را جايگزين کنيد، بايد بدانيد کدام يک از فعاليت هاي شما ارزشمند هستند؟ من اين رو ارزشمند بودن فعاليت شما يا “MVA” مينامم هنگامي که اکثر وقت خود را در فعاليت هايي که بيشترين بهره را در خط پايين کسب و کار دارند، صرف مي کنيد شما عملا خود را جايگزين مي کنيد.

چه چیزی باعث ارزشمندی میشود؟

در اين دوره، ما شما را از طريق شناسايي ارزشمندترين فعاليت ها وارد اين روند ميکنيم. سپس نتايج خودتون رو با ، باارزش ترين فعاليت هاي همکاران خود مقايسه کنيد از جمله رئيس شما و هر کسي که ممکن است شما را مديريت کند. با درک “MVA” شما ميتونيد بفهميد که چطوري خودتون رو در شرکت ثابت کنيد و همچنين در مسيري قرار بدين که شما رو غير قابل تعويض کنه. و اين ما را به عامل ارزشمند تمرکز هدايت خواهد کرد. اين عامل بدين معني است که بعد از اينکه شما شناسايي کرده ايد که چه چيزي باعث ارزشمندي شما مي شود، بايد تا آنجا که ممکن است بر روي زمان خود و ارزشمندترين فعاليت ها تمرکز کنيد. من به شما استراتژي هايي رو ميگم که در برنامه ريزي ها و حذف عوامل مخرب تمرکز در طول روز کمک ميکنه.

زماني که شما شناسايي فعاليتهاي ارزشمندتون رو با استراتژي تمرکز ترکيب ميکنيد گام هاي مهمي به سمت افزايش بهره وري خواهيد برداشت.

نمایش نظراتبستن نظرات

پیام بگذارید