پروژه آماده افتر افکت لوگو با نمایش پیچ و تاب Twisted Logo Reveal

[gavp_video url="https://but-files.gooani.com/uploads/market/2019/05/21037767.mp4" poster="https://but-files.gooani.com/uploads/market/2019/05/21037767-twisted-logo-reveal.png"]

دانلود پروژه آماده افتر افکت لوگو انتزاعی | دانلود قالب آماده اینترو انیمیشن آرم | دانلود پروژه خام افتر افکت لوگو با چرخش اشکال | ساخت اینترو لوگو با طراحی فلت

پروژه آماده افتر افکت لوگو با نمایش پیچ و تاب Twisted Logo Reveal

• بدون نیاز به افزونه • سفارشی سازی سریع • کنترل کامل المال ها و متن • شامل راهنما • شامل لوگو های وکتور

VIDEOHIVE