پروژه آماده افتر افکت نمایش لوگو با اشکال فلت Flat Shapes Logo Reveal

[gavp_video url="https://but-files.gooani.com/uploads/market/2019/05/21030271.mp4" poster="https://but-files.gooani.com/uploads/market/2019/05/21030271-flat-shapes-logo-reveal.png"]

دانلود پروژه آماده افتر افکت نمایش رنگارنگ لوگو | دانلود قالب آماده اینترو لوگو شیک | دانلود پروژه خام افتر افکت لوگو دوبعدی ساده | ساخت اینترو لوگو فلتی

پروژه آماده افتر افکت نمایش لوگو با اشکال فلت Flat Shapes Logo Reveal

• بدون نیاز به افزونه • سفترشی سازی سریع • شامل راهنما • کنترل کامل متن و عناصر • شامل لوگو های وکتور

VIDEOHIVE