پروژه آماده افتر افکت لوگو با شکل حماسی Epic Shape Logo Reveal

[gavp_video url="https://but-files.gooani.com/uploads/market/2019/05/21110269.mp4" poster="https://but-files.gooani.com/uploads/market/2019/05/21110269-epic-shape-logo-reveal.png"]

دانلود پروژه آماده افتر افکت لوگو با انیمیشن فلت | دانلود قالب آماده اینترو لوگو با انیمیشن رنگارنگ | دانلود پروژه خام افتر افکت لوگو انتزاعی فلت | ساخت ساده ویدیو لوگو

پروژه آماده افتر افکت لوگو با شکل حماسی Epic Shape Logo Reveal

• بدون نیاز به افزونه • سفارشی سازی سریع • کنترل کامل المال ها و متن • شامل راهنما • شامل لوگو های وکتور

VIDEOHIVE