تیزر تبلیغاتی نمایش لوگو با فریم سه بعدی برای افترفکت

تیزر تبلیغاتی نمایش لوگو با فریم سه بعدی برای افترفکت

یک تجربه متفاوت را قالب ویدئو لوگو با فریم سه بعدی بسازید! سفارشی سازی آسان و بدون درد سر این پروژه آماده را کشیدن و رها سازی لوگو اختصاصی خودتان بیازمایید.

قالب ویدئو افتر افکت لوگو با فریم سه بعدی


  • ویرایش آسان (رنگ، متن و لوگو را به راحتی تغییر دهید)
  • فایل راهنما
  • موسیقی در فایل قرار ندارد
  • After Effects CC 2015, CC 2014, CC, CS6