تیزر تبلیغاتی نمایش لوگو با فریم سه بعدی برای افترفکت

[gavp_video url="https://hw20.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/5a88c5842e6bf71c89c5560a386f721911307583-480p__64211.mp4" poster="https://but-files.gooani.com/uploads/market/2018/07/3DFrame-ModernLogoReveal-768x431.jpg"]

تیزر تبلیغاتی نمایش لوگو با فریم سه بعدی برای افترفکت

یک تجربه متفاوت را قالب ویدئو لوگو با فریم سه بعدی بسازید! سفارشی سازی آسان و بدون درد سر این پروژه آماده را کشیدن و رها سازی لوگو اختصاصی خودتان بیازمایید.

قالب ویدئو افتر افکت لوگو با فریم سه بعدی


  • ویرایش آسان (رنگ، متن و لوگو را به راحتی تغییر دهید)
  • فایل راهنما
  • موسیقی در فایل قرار ندارد
  • After Effects CC 2015, CC 2014, CC, CS6