دوره آموزشی رایگان Photoshop CC 2019 – از پایه تا حرفه ای

ویژگی های این دوره :

 • آموزش براساس جدیدترین نسخه نرم افزار فتوشاپ – (آموزش Photoshop CC 2019)
 • ارائه آموزش به صورت کاملا علمی و عملی

سرفصل های دوره آموزشی رایگان Photoshop CC 2019 | آموزش فتوشاپ نسخه جدید از پایه تا حرفه ای


 • مقدمه
 • تفاوت نرم افزارهای گرافیکی با یکدیگر
 • آشنایی با محیط نرم افزار و سفارشی سازی آن
 • ایجاد یک پروژه جدید
 • مدیریت مناسب یک فایل جهت چاپ
 • آشنایی با مفهوم رزولوشن و انتخاب صحیح آن
 • مفهوم حالت های رنگی مختلف و درک استفاده صحیح از آن
 • عمق رنگ در یک پروژه و تاثیر آن در تنوع رنگی
 • باز کردن پروژه های مختلف در نرم افزار و مدیریت پنجره ها
 • آشنایی با ابزار Zoom و Hand
 • آشنایی با پنل کاربردی Navigator
 • آشنایی با ابزار Move
 • آشنایی علمی با مفهوم لایه ها
 • آشنایی با ابزارهای Select
 • موارد استفاده از Marquee و Lasso ، Quick Selection ، Magic Wand
 • آشنایی با Feather در بخش های مختلف نرم افزار
 • آشنایی با ابزار Crop
 • استفاده از Slice Tool
 • نحوه استفاده از خطوط راهنما
 • ترکیب بندی در تصاویر با استفاده از خطوط راهنما
 • کاربرد ابزارهای Note Tool و Count Tool
 • آشنایی با ابزار Brush Tool
 • تفاوت ابزار Brush و Pencil
 • استفاده از Color Replacement برای تغییر رنگ بخش های مختلف یک تصویر
 • Opacity و چرایی استفاده از آن در پروژه ها
 • آشنایی با ابزارهای ترمیم
 • استفاده از Content Aware Move Tool
 • استفاده از ابزارهای History جهت تبدیل یک عکس به نقاشی
 • آشنایی با مجموعه Erasers
 • تفاوت رنگ ها در فتوشاپ و نحوه اعمال آنها به روش های مختلف در تصویر
 • مدیریت و ساخت یک گرادینت
 • آشنایی با ابزارهای Dodge و Burn
 • چطور با ابزار Spongeکیفیت رنگ ها را تغییر دهیم
 • آشنایی با ابزار Blur و تفاوت آن با Sharpen Tool
 • آشنایی با ابزار Smadge
 • مدیریت یک متن و مراحل نوشتن یک کلمه یا متن به صورت حرفه ای
 • نحوه فارسی سازی نرم افزار جهت نوشتن متن
 • آشنایی با Warp Text
 • آشنایی با Shapeها و خاصیت متفاوت آنها
 • آشنایی با مسیرها و تغییرات در آنها
 • آشنایی با پنل Path
 • آشنایی با ابزار Path
 • استفاده از ابزار Path جداسازی بخشهایی از یک تصویر
 • آشنایی با ابزار جدید Curvature Tool
 • آشنایی با پنل History
 • آشنایی کامل با مجموعه Layer Styles
 • آشنایی با Global Lights
 • اصلاح رنگ و نور تصاویر با استفاده از پنل Adjustment
 • آشنایی با نمودار Histogram و تحلیل مناسب آن
 • آشنایی با چرخه رنگ و نحوه اعمال یک تم رنگی خاص روی تصاویر
 • یاد بگیریم از طریق بهترین روش عکس های خود را سیاه سفید کنیم و بالعکس
 • آشنایی با مفهوم ماسک و موارد استفاده از آن
 • نقش مهم  Smart Objectدر حفظ کیفیت یک تصویر و مدیریت صحیح آن
 • چطور اندازه پروژه ها را توسط Image Size و Canvas Size تغییر دهیم
 • نحوه ادغام لایه ها با یکدیگر
 • آشنایی با مجموعه فیلترها
 • آشنایی با فیلترهای جدید Blure Gallery
 • استفاده از فیلترهای Cloud و Fiber و Lens Flare
 • و …

 

فهرست پخش

۱ مقدمه
 • مقدمه
  ۰۰:۴۰
۲ دوره آموزشی فتوشاپ از پایه تا حرفه ای
 • رستر و وکتور چیست
  ۰۵:۲۴
 • محیط کاربری نرم افزار فتوشاپ
  ۰۹:۳۸
 • ایجاد یک پروژه در فتوشاپ
  ۰۹:۳۲
 • ایجاد یک پروژه در فتوشاپ - ادامه
  ۰۵:۰۴
 • انتخاب رزولوشن در فتوشاپ
  ۰۹:۳۲
 • انتخاب رزولوشن در فتوشاپ - ادامه
  ۰۲:۱۸
 • کار کردن با Color Mode در فتوشاپ
  ۰۷:۵۷
 • کار کردن با Color Mode در فتوشاپ - ادامه
  ۰۵:۲۳
 • کار کردن با Color Depth و BackGround Content در فتوشاپ
  ۰۸:۵۲
 • ایجاد یک پروژه در فتوشاپ - نهایی
  ۰۸:۱۸
 • باز کردن یک پروژه در فتوشاپ
  ۰۷:۲۷
 • ابزارهای Tools ،Zoom و Hand در فتوشاپ
  ۱۱:۲۲
 • پنل Navigator در فتوشاپ
  ۰۴:۴۳
 • ابزارهای Move Tool و Transform در فتوشاپ
  ۱۰:۰۳
 • معرفی پنل Layers در فتوشاپ
  ۰۶:۴۱
 • انتخاب یک لایه در فتوشاپ
  ۰۸:۱۸
 • کار با پنل Layers در فتوشاپ
  ۰۷:۰۳
 • کار با ابزار Rectangular Marquee برای فتومونتاژ کردن در فتوشاپ
  ۰۹:۱۰
 • عملکرد Feather در فتوشاپ
  ۰۵:۴۱
 • دیگر ابزارهای Marquee (ابزار Elliptical ،Single Row و Single Column) و عملکرد Anti-alias در فتوشاپ
  ۰۷:۱۴
 • مجموعه ابزارهای Lasso در فتوشاپ
  ۰۷:۴۲
 • ابزارهای Quick Selection در فتوشاپ
  ۰۵:۴۶
 • ابزار Magic Wand در فتوشاپ
  ۰۷:۳۸
 • ابزار Crop در فتوشاپ
  ۰۸:۲۳
 • ابزار Slice در فتوشاپ
  ۰۶:۳۸
 • کار کردن با Guide در فتوشاپ
  ۰۷:۳۲
 • ابزار Eyedropper در فتوشاپ
  ۰۶:۰۵
 • کار با پنل Info و ابزار Ruler
  ۰۷:۰۶
 • ابزار Note در فتوشاپ
  ۰۳:۵۰
 • ابزار Count در فتوشاپ
  ۰۳:۳۶
 • ابزار Brush در فتوشاپ
  ۰۶:۳۰
 • ابزار Pencil در فتوشاپ
  ۰۳:۴۰
 • ابزار Color Replacement در فتوشاپ
  ۰۳:۲۴
 • عملکرد Opacity در فتوشاپ
  ۰۳:۴۹
 • ابزارهای Spot Healing ،Healing و Patch در فتوشاپ
  ۰۷:۵۱
 • ابزارهای Content Aware Move و Red Eye در فتوشاپ
  ۰۴:۴۲
 • ابزارهای Clone Stamp و Pattern Stamp در فتوشاپ
  ۰۴:۲۱
 • ایجاد و بارگذاری pattern در فتوشاپ
  ۰۷:۲۲
 • ابزارهای History و Art History Brush در فتوشاپ
  ۰۴:۲۵
 • مجموعه ابزار Erasers در فتوشاپ
  ۰۷:۳۱
 • استفاده از Solid Color و Gradient در فتوشاپ
  ۰۶:۴۸
 • ابزار Paint Bucket در فتوشاپ
  ۰۳:۵۴
 • ابزار Gradient در فتوشاپ
  ۱۰:۵۰
 • ویرایش و ایجاد Gradient در فتوشاپ
  ۰۸:۰۱
 • ابزارهای Dodge و Burn در فتوشاپ
  ۱۴:۳۴
 • ابزار Sponge در فتوشاپ
  ۰۷:۵۴
 • ابزار Blur در فتوشاپ
  ۰۳:۵۷
 • ابزار Sharpen در فتوشاپ
  ۰۲:۴۵
 • ابزار Smudge در فتوشاپ
  ۰۴:۲۲
 • ابزار Type در فتوشاپ
  ۱۰:۰۶
 • تایپ فارسی در فتوشاپ
  ۰۱:۰۷
 • کار با پنل Character در فتوشاپ
  ۱۱:۰۸
 • مجموعه ابزار Type و عملکرد Warp Text در فتوشاپ
  ۰۸:۳۳
 • ابزار Shape در فتوشاپ
  ۰۷:۴۱
 • ابزار Shape در فتوشاپ - ادامه
  ۰۹:۰۱
 • تفاوت شکل های Raster و Vector
  ۰۴:۴۹
 • عملکرد Shape و Path در فتوشاپ
  ۰۶:۳۴
 • ابزارهای Path Selection و Direct Selection در فتوشاپ
  ۰۸:۰۴
 • ابزار Pen در فتوشاپ
  ۱۲:۵۱
 • کار با path در فتوشاپ
  ۰۴:۵۴
 • عملکرد Load Path as a Selection در فتوشاپ
  ۰۷:۴۶
 • ابزار Curvature Pen در فتوشاپ
  ۰۷:۰۶
 • پنل history در فتوشاپ
  ۰۸:۲۸
 • عملکرد Layer Style و ایجاد استایل ها در فتوشاپ - 1
  ۰۵:۵۰
 • عملکرد Layer Style و ایجاد استایل ها در فتوشاپ - 2
  ۰۵:۰۷
 • عملکرد Layer Style و ایجاد استایل ها در فتوشاپ - 3
  ۱۱:۳۶
 • عملکرد Layer Style و ایجاد استایل ها در فتوشاپ - 4
  ۰۴:۴۴
 • عملکرد Layer Style و ایجاد استایل ها در فتوشاپ - 5
  ۰۸:۲۱
 • عملکرد Layer Style و ایجاد استایل ها در فتوشاپ - 6
  ۰۷:۳۷
 • عملکرد Layer Style و ایجاد استایل ها در فتوشاپ - 7
  ۱۰:۱۶
 • عملکرد Layer Style و ایجاد استایل ها در فتوشاپ - 8
  ۰۸:۴۴
 • عملکرد Layer Style و ایجاد استایل ها در فتوشاپ - 9
  ۰۴:۳۲
 • عملکرد Layer Style و ایجاد استایل ها در فتوشاپ - 10
  ۱۳:۰۰
 • عملکرد Global Light در فتوشاپ
  ۰۳:۱۰
 • پنل adjustment در فتوشاپ
  ۰۶:۲۲
 • عملکرد Brightness و Contrast در فتوشاپ
  ۰۳:۰۱
 • عملکرد Levels در فتوشاپ
  ۱۰:۴۳
 • عملکرد Curves در فتوشاپ
  ۰۶:۴۴
 • عملکردهای Exposure و Vibrance در فتوشاپ
  ۰۷:۰۸
 • عملکرد Hue Saturation در فتوشاپ
  ۰۵:۳۷
 • عملکرد Color Balance در فتوشاپ
  ۰۳:۰۴
 • ایجاد یک لایه جدید در فتوشاپ
  ۰۴:۴۴
 • عملکرد Black and White در فتوشاپ
  ۰۴:۵۸
 • عملکردهای Photo Filter و Color Luckup در فتوشاپ
  ۰۸:۴۷
 • عملکردهای Invert ،Posterize و Threshold در فتوشاپ
  ۰۵:۳۲
 • عملکردهای Selective Color و Gradient Map در فتوشاپ
  ۰۵:۳۸
 • پنل Adjustments در فتوشاپ
  ۰۷:۰۶
 • عملکرد Layer Mask در فتوشاپ
  ۰۷:۱۰
 • عملکرد Smart Object در فتوشاپ - 1
  ۰۶:۵۰
 • عملکرد Smart Object در فتوشاپ - 2
  ۰۵:۵۳
 • عملکرد Smart Object در فتوشاپ - 3
  ۰۴:۱۹
 • عملکرد Image Size در فتوشاپ
  ۰۸:۱۴
 • عملکرد Canvas Size در فتوشاپ
  ۰۸:۴۰
 • عملکرد Merge و Flatten بر روی لایه ها در فتوشاپ
  ۰۵:۲۵
 • عملکرد Gallery Filters در فتوشاپ
  ۱۳:۵۱
 • عملکرد Blur Filters در فتوشاپ
  ۰۹:۳۷
 • عملکرد Blur Gallery در فتوشاپ
  ۰۸:۳۹
 • عملکرد Blur Gallery در فتوشاپ - ادامه
  ۰۷:۰۷
 • عملکرد Render Filters در فتوشاپ
  ۰۸:۲۹
۳ ویدئوی نهایی
 • فاینال
  ۰۱:۲۲