تسلط بر انواع سوالات مصاحبه

تسلط بر انواع سوالات مصاحبه می تواند یک کار دشوار باشد. پیش بینی و سپس تمرین سوالات زمان می برد. یاد بگیرید چگونه بر 10 سوالی که رایج ترین سؤالات مصاحبه ای هستند و هنگام جستجوی یک کار جدید با آنها روبرو می شوید، تسلط پیدا کنید. نکات ارائه شده در این دوره به شما کمک خواهد کرد که پاسخ های معتبری را ارائه دهید که تجربه و شور و شوق شما را برای یک سازمان نشان می دهد. والری ساتون، مربی حرفه ای ، برای هر سوال، توضیح می دهد که هدف مصاحبه کننده از آن پرسش چیست و سپس بهترین پاسخ را ارائه می دهد. او همچنین مشاوره ای را برای ساده تر کردن پاسخ شما به سطوح ابتدایی یا متوسط ارائه می دهد.این کار به شما برای تصاحب شغل مورد نظرتان کمک می کند .

فهرست پخش

۱ مقدمه
 • خوش آمدگویی
  ۰۰:۰۱:۰۵
 • فایل های تمرینی
  ۰۰:۰۰:۴۱
 • نمونه مصاحبه های کاری
  ۰۰:۰۰:۳۸
۲ مبانی مصاحبه
 • درک اینکه چه کسی مصاحبه را هدایت می کند؟
  ۰۰:۰۲:۱۶
 • تاثیر سازمان و نقش مورد نظر بر مصاحبه
  ۰۰:۰۱:۲۸
 • انواع سوالات مصاحبه
  ۰۰:۰۱:۳۵
۳ سوال رایج نخست
 • چطور به سوال "در مورد نقاط قوت خود به من بگویید "پاسخ بدهیم
  ۰۰:۰۱:۵۳
 • مصاحبه های نمونه درباره ی این سوال
  ۰۰:۰۲:۳۳
۴ سوال رایج دوم
 • چطور به سوال " درباره نقاط ضعف خود بگویید " پاسخ بدهیم
  ۰۰:۰۱:۵۱
 • مصاحبه های نمونه درباره ی این سوال
  ۰۰:۰۲:۰۵
۵ سوال رایج سوم
 • چطور به سوال " چرا به شرکت ما علاقمند هستید ؟" پاسخ دهیم؟
  ۰۰:۰۲:۵۴
 • مصاحبه های نمونه درباره ی این سوال
  ۰۰:۰۲:۰۰
۶ سوال رایج چهارم
 • چطور به سوال " چرا شرکت قبلی خود را ترک کردید؟" پاسخ دهیم؟
  ۰۰:۰۲:۵۱
 • مصاحبه های نمونه درباره ی این سوال
  ۰۰:۰۱:۴۶
۷ سوال رایج پنجم
 • چطور به سوال " آیا مایل به نقل مکان یا سفر هستید؟" پاسخ دهیم؟
  ۰۰:۰۱:۴۱
 • مصاحبه های نمونه درباره ی این سوال
  ۰۰:۰۱:۴۴
۸ سوال رایج ششم
 • چطور به سوال " چه کاری می خواهید در 90 روز اول انجام دهید؟" پاسخ دهیم؟
  ۰۰:۰۲:۲۵
 • مصاحبه های نمونه درباره ی این سوال
  ۰۰:۰۲:۲۸
۹ سوال رایج هفتم
 • چطور به سوال " چه زمانی باعث پیشرفت خود در محل کار می شوید؟" پاسخ دهیم؟
  ۰۰:۰۳:۲۱
 • مصاحبه های نمونه درباره ی این سوال
  ۰۰:۰۲:۰۱
۱۰ سوال رایج هشتم
 • چطور به سوال " به من بگویید که چطور از پس وضعیت دشواری برآمدید؟" پاسخ دهیم؟
  ۰۰:۰۲:۲۶
 • مصاحبه های نمونه درباره ی این سوال
  ۰۰:۰۲:۰۹
۱۱ سوال رایج نهم
 • چطور به سوال " چگونه اختلاف نظر با رئیس خود را برطرفع می کنید؟" پاسخ بدهیم
  ۰۰:۰۲:۱۴
 • مصاحبه های نمونه درباره ی این سوال
  ۰۰:۰۲:۰۰
۱۲ سوال رایج دهم
 • چطور به سوال " چه چیزی شما را مشتاق می کند" پاسخ بدهیم
  ۰۰:۰۲:۲۵
 • مصاحبه های نمونه درباره ی این سوال
  ۰۰:۰۲:۰۷
۱۳ جمع بندی
 • چطور به سوال"چه سوالاتی دارید؟" پاسخ بدهیم
  ۰۰:۰۲:۳۴
 • منابع مصاحبه
  ۰۰:۰۱:۰۳

مهم است که اطمینان حاصل کنید که پاسخهایتان شما را منحصر به فرد می کنند، بنابراین شما شبیه به سایر افراد متقاضی همان کار نیستید. با بررسی این سؤالات، چارچوبی برای ایجاد پاسخهای معتبر ایجاد کنید که اشتیاق شما برای سازمان و نقش موردنظر نشان می دهد.

مباحث این دوره عبارتند از:

 • در مورد نقاط قوت خود به من بگویید
 • در مورد نقطه ضعف های خود با من صحبت کنید
 • چرا به شرکت ما علاقه مند هستید؟
 • چرا شرکت قبلی خود را ترک کردید؟
 • به من بگویید که چطور از پس وضعیت دشواری برآمدید؟
 • چه سوالاتی دارید؟