آمادگی برای مصاحبه

آمادگی برای مصاحبه یکی از مهمترین بخش های جستجوی شغلی است. اگر شما برای مصاحبه دعوت بشوید ، به این معنی است که شما از مرحله غربالگری گذشته بوده اید و ممکن است صدها نامزد دیگر را کنار زده باشید .این یعنی شما فرد خوش شانسی هستید . مصاحبه فرصتی است برای نشان دادن ارزش شما به سازمان و تصاحب شغل. در این دوره با آماده سازی شروع خواهیم کرد، در مورد انواع مختلف قالب های مصاحبه صحبت خواهد شد و به پیش بینی سوالات کمک می شود . در این دوره به شما تکنیک های مصاحبه اموزش داده می شود که می توانید توسط آن خود را برای مصاحبه اماده کنید.
بعد، درباره نحوه برخورد با مصاحبه واقعی صحبت خواهد شد.  ایجاد یک احساس خوب برای اولین بار، مرور مصاحبه های دشوار و رساندن پیام خود توسط زبان بدن موثر است. در نهایت، در مورد پیگیری صحبت خواهد شد ، جایی که عملکرد خود را ارزیابی می کنید. شما می خواهید نامزد نهایی باشد و داشتن مصاحبه موفقیت آمیز یکی از مهم ترین اقدامات برای دستیابی به آن مرحله است.

مباحث این دوره عبارتند از:

 • درک فرمت های مصاحبه
 • پیش بینی سوالات و تهیه پاسخ ها
 • اطلاعاتی در مورد کارفرمایان
 • یادگیری زبان بدن خوب در مصاحبه
 • بررسی عملکرد شما
 • پاسخ دادن به سوالات با استفاده از روش موقعیت-اقدام-نتیجه

فهرست پخش

۱ مقدمه
 • خوش آمدگویی
  ۰۰:۰۱:۰۹
 • استفاده از فایل های تمرینی
  ۰۰:۰۰:۱۷
۲ آماده شدن برای مصاحبه
 • درک فرمت های مصاحبه
  ۰۰:۰۴:۴۶
 • درک انواع پرسشهای مصاحبه
  ۰۰:۰۲:۰۵
 • پیش بینی سوالات و تهیه پاسخ ها
  ۰۰:۰۲:۵۲
 • تمرین و به خاطر سپردن پاسخ ها
  ۰۰:۰۱:۳۷
 • شرکت های تحقیقاتی
  ۰۰:۰۴:۰۷
۳ مصاحبه
 • اداره سوالات پیچیده و دشوار
  ۰۰:۰۴:۴۲
 • بررسی سوال های غیرمجاز
  ۰۰:۰۲:۲۹
 • ایجاد یک تصور اولیه
  ۰۰:۰۱:۳۱
 • بررسی مصاحبه های سخت
  ۰۰:۰۲:۲۵
 • درک اهمیت زبان بدن
  ۰۰:۰۱:۲۴
۴ پیگیری
 • ارزیابی عملکرد شما
  ۰۰:۰۱:۵۹
 • تشکر کردن
  ۰۰:۰۲:۰۴
 • پاسخ به تصمیم
  ۰۰:۰۲:۰۰
۵ سناریوهای مصاحبه
 • به نمایش گذاشتن زبان بدن
  ۰۰:۰۰:۵۷
 • پاسخ به سؤال ها با استفاده از روش SAR
  ۰۰:۰۲:۲۴