دسته بندی نشده | گوآنی

دسته بندی نشده

0 : 0

در دسته بندی
دانلود پریست پریمیر پرو: پریست از پیش تنظیم شده رنگ Action Color Presets
0 : 0

دانلود پریست پریمیر پرو: پریست از پیش تنظیم شده رنگ Action Color Presets

در دسته بندی نشده
دانلود پریست پریمیر پرو: پریست از پیش تنظیم شده رنگ برای مسافرت Color Presets. Journey

دانلود پریست پریمیر پرو: پریست از پیش تنظیم شده رنگ برای مسافرت Color Presets. Journey

در دسته بندی نشده
دانلود پریست پریمیر پرو: پریست از پیش تنظیم شده انیمیشن متن Glitch Text Animation Presets

دانلود پریست پریمیر پرو: پریست از پیش تنظیم شده انیمیشن متن Glitch Text Animation Presets

در دسته بندی نشده
دانلود پریست پریمیر پرو: ۳۰ پریست از پیش تنظیم شده Glitch ۳۰ Glitch Presets
0 : 0

دانلود پریست پریمیر پرو: ۳۰ پریست از پیش تنظیم شده Glitch ۳۰ Glitch Presets

در دسته بندی نشده
دانلود پریست پریمیر پرو: پریست از پیش تنظیم شده انتقال نور V.3 Light Transitions Presets V.3

دانلود پریست پریمیر پرو: پریست از پیش تنظیم شده انتقال نور V.3 Light Transitions Presets V.3

در دسته بندی نشده
دانلود پریست پریمیر پرو: پریست از پیش تنظیم شده ماسک Mask Transitions Presets
0 : 0

دانلود پریست پریمیر پرو: پریست از پیش تنظیم شده ماسک Mask Transitions Presets

در دسته بندی نشده
دانلود پریست پریمیر پرو: پریست از پیش تنظیم شده متن ۳D ۳D Text Transitions Presets
0 : 0

دانلود پریست پریمیر پرو: پریست از پیش تنظیم شده متن ۳D ۳D Text Transitions Presets

در دسته بندی نشده
دانلود پریست پریمیر پرو: پریست از پیش تعیین شده پازل Puzzle Transitions Presets
0 : 0

دانلود پریست پریمیر پرو: پریست از پیش تعیین شده پازل Puzzle Transitions Presets

در دسته بندی نشده
دانلود پریست پریمیر پرو: پریست از پیش تنظیم شده RGB RGB Presets
0 : 0

دانلود پریست پریمیر پرو: پریست از پیش تنظیم شده RGB RGB Presets

در دسته بندی نشده
دانلود پریست پریمیر پرو: پریست عنوان های از پیش تنظیم شده  Neon Sign Titles Presets
0 : 0

دانلود پریست پریمیر پرو: پریست عنوان های از پیش تنظیم شده Neon Sign Titles Presets

در دسته بندی نشده
دانلود پریست پریمیر پرو: مد LUT Fashion LUT’s
0 : 0

دانلود پریست پریمیر پرو: مد LUT Fashion LUT’s

در دسته بندی نشده
دانلود پریست پریمیر پرو: ۵۰ بسته تنظم شده Glitch ۵۰ Glitch Transitions Pack
0 : 0

دانلود پریست پریمیر پرو: ۵۰ بسته تنظم شده Glitch ۵۰ Glitch Transitions Pack

در دسته بندی نشده
دانلود پریست پریمیر پرو: پرسیت از پیش تنظیم شده نوارها Tapes Transitions Presets
0 : 0

دانلود پریست پریمیر پرو: پرسیت از پیش تنظیم شده نوارها Tapes Transitions Presets

در دسته بندی نشده
دانلود پریست پریمیر پرو: پریست از پیش تنظیم شده افکت Tilt-Shift Tilt-Shift Effect Presets
0 : 0

دانلود پریست پریمیر پرو: پریست از پیش تنظیم شده افکت Tilt-Shift Tilt-Shift Effect Presets

در دسته بندی نشده
دانلود پریست پریمیر پرو: پریست از پیش تنظیم شده رنگ جهانی Universal Color Grading Presets
0 : 0

دانلود پریست پریمیر پرو: پریست از پیش تنظیم شده رنگ جهانی Universal Color Grading Presets

در دسته بندی نشده
دانلود پریست پریمیر پرو: پریست از پیش تنظیم شده الماس Diamond Transitions Presets
0 : 0

دانلود پریست پریمیر پرو: پریست از پیش تنظیم شده الماس Diamond Transitions Presets

در دسته بندی نشده
دانلود پریست پریمیر پرو: تنظیمات فوکوس دوربین Camera Focus Presets
0 : 0

دانلود پریست پریمیر پرو: تنظیمات فوکوس دوربین Camera Focus Presets

در دسته بندی نشده
دانلود پریست پریمیر پرو: ۴۰ پریست تنظیم شده براق ۴۰ Flash Mosaic & Glitch Transitions
0 : 0

دانلود پریست پریمیر پرو: ۴۰ پریست تنظیم شده براق ۴۰ Flash Mosaic & Glitch Transitions

در دسته بندی نشده
دانلود پریست پریمیر پرو: افکت باران گذارهای رنگی Chromatic Transitions & Strobe Effects
0 : 0

دانلود پریست پریمیر پرو: افکت باران گذارهای رنگی Chromatic Transitions & Strobe Effects

در دسته بندی نشده
دانلود پریست پریمیر پرو: Film Look LUTs
0 : 0

دانلود پریست پریمیر پرو: Film Look LUTs

در دسته بندی نشده
دانلود پریست پریمیر پرو: 50 پریست تنظیم شده نور ۵۰ Light Leaks & Transitions
0 : 0

دانلود پریست پریمیر پرو: 50 پریست تنظیم شده نور ۵۰ Light Leaks & Transitions

در دسته بندی نشده
دانلود پریست پریمیر پرو: ژنراتور نور V1 Bokeh Light Generator V1
0 : 0

دانلود پریست پریمیر پرو: ژنراتور نور V1 Bokeh Light Generator V1

در دسته بندی نشده
دانلود پریست پریمیر پرو: پریست از پیش تنظیم هالووین Halloween Presets
0 : 0

دانلود پریست پریمیر پرو: پریست از پیش تنظیم هالووین Halloween Presets

در دسته بندی نشده
دانلود پریست پریمیر پرو: نگاه به فیلم قدیمی Old Film Look
0 : 0

دانلود پریست پریمیر پرو: نگاه به فیلم قدیمی Old Film Look

در دسته بندی نشده
مشاهده کامل -- مخفی کن
بعد از بروزرسانی پلتفرم جهت رفع مشکلات، مجدد انتشار روزانه به هزار آیتم خواهد رسید.
4 ساعته...!
مشاهده جزئیات
4 ساعته ...!
تا 50 درصد تخفیف ویژه برای شما کاربر گرامی، تا 4 ساعت آینده برای استفاده وقت دارید.
مشاهده جزئیات